Naujiena

jpg
2022 m. Rugpjūčio 26 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. posėdyje priimti sprendimai

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-200

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ partnerio teisėmis.

7-201

Dėl dalies lėšų skyrimo prašomiems finansuoti Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, garažo tvarkybos darbams.

7-202

Dėl delegavimo į regioninę kultūros tarybą.

7-203

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute 2022–2023 m. m. patikslinimo.

7-204

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

7-205

Dėl vietinės rinkliavos lengvatos.

7-206

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo.

7-207

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

7-208

Dėl savivaldybės būsto, esančio Vasarnamių g. 15-2, Ukmergėje, su priklausiniu pardavimo.

7-209

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-210

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.

7-211

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 7-141 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai“ pakeitimo.

7-212

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 7-172 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti“ pakeitimo.

7-213

Dėl kandidato teikimo Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“.

7-214

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir keitimo.

7-215

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2022–2023 m. m. patikslinimo.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________