Naujiena

2021 m. gegužės 28 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narių mokymai

Siekiant užtikrinti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos skaidrumą ir išskirti rizikingiausias sritis, šių metų gegužės 27 d. buvo organizuojami nuotoliniai Tarybos narių mokymai. Mokymų tema – Viešųjų ir privačių interesų derinimas. Lektorius, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Prevencijos skyriaus vyresnysis patarėjas Artūras Petras Paliušis, Tarybos nariams pristatė rekomendacines gaires dėl galimų interesų konfliktų valdymo Tarybos narių veikloje. Atsakė į mokymų dalyvių klausimus dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintos pareigos nusišalinti nuo konkrečių interesų konfliktų situacijų.

„Nuolatos stengiamės užtikrinti visuomenės pasitikėjimą vietos savivalda. Mokymų pagalba norėjome padėti Tarybos nariams aiškiai suprasti galimus interesų konfliktus ir nusišalinti nuo dalyvavimo sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros“ – apie įvykusius mokymus kalbėjo savivaldybės meras Rolandas Janickas.