Naujiena

Taryba
2022 m. sausio 13 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis – sausio 27 d. 10 val.

Sausio 27 d. 10 val. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu, realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Komitetų grafikas Tarybai teikiamų klausimų svarstymui:

Sausio 18 d. 15.00 val.  (nuotoliniu būdu)
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas (pirmininkė Liucija Dzigienė)

Sausio 19 d. 15.00 val.  (nuotoliniu būdu)
Sveikatos ir socialinės paramos komitetas (pirmininkas Romas Pivoras) 

Sausio 20 d. 15.00 val.  (nuotoliniu būdu)
Kaimo ir aplinkosaugos komitetas (pirmininkas Algirdas Kopūstas)

Sausio 21 d. 13.00 val.  (nuotoliniu būdu)
Savivaldybės ūkio komitetas (pirmininkas Valdas Mikalajūnas)

Sausio 24 d. 13.00 val.  (nuotoliniu būdu)
Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas
(pirmininkas Kęstutis Zinkevičius)

 ______________________

Su darbotvarkės klausimais susipažinti galima Ukmergės rajono savivaldybės interneto svetainėje – Taryba/tarybos posėdžių darbotvarkės (https://old.ukmerge.lt/index.php?3678665271