Naujiena

2020 m. Lapkričio 12 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2020 m. lapkričio 26 d. 10 val. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Su posėdžio darbotvarke susipažinti galima Ukmergės rajono savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Tarybos posėdžių darbotvarkės“ arba atidarius šią nuorodą: https://old.ukmerge.lt/index.php?3678665271

Komitetų grafikas Tarybai teikiamų klausimų svarstymui.

Lapkričio 17 d. 15.00 val. 
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas (pirmininkė Liucija Dzigienė)

Lapkričio 18 d. 15.00 val.
Sveikatos ir socialinės paramos komitetas (pirmininkas Romas Pivoras)

 Lapkričio 19 d. 15 val.  
Kaimo ir aplinkosaugos komitetas (pirmininkas Algirdas Kopūstas)

 Lapkričio 20 d. 13 val.
Savivaldybės ūkio komitetas (pirmininkas Valdas Mikalajūnas)

Lapkričio 23 d. 13.00 val.
Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas (pirmininkas Kęstutis Zinkevičius)

___________________