Naujiena

JPG
2022 m. gegužės 30 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2022 M. GEGUŽĖS 26 D. POSĖDYJE PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-149

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 7-295 „Dėl Finansavimo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo bei objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-150

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 m. lėšų panaudojimo ataskaitos ir 2022 m. sąmatos patvirtinimo.

7-151

Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo.

7-152

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo.

7-153

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.

7-154

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 7-243 „Dėl pritarimo Saulės elektrinės įrengimo, valdymo ir plėtros Ukmergės rajone investiciniam projektui ir saulės elektrinės vystytojo paskyrimo“ pakeitimo.

7-155

Dėl pritarimo projekto „Kovų istorijos keliais“ įgyvendinimui.

7-156

Dėl pritarimo projekto „Melioracijos griovių ir juose esančių statinių, Ukmergės rajono savivaldybės Pivonijos seniūnijos Jačionių k., Bakšionių k., Verškainių k., Pabaisko seniūnijos Ūlyčninkų k., Varkalių k., Nenortų I k., Nenortų II k., Maigių II k., Sargelių k., rekonstravimas“ įgyvendinimui.

7-157

Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir melioracijos asociacijos „Maručių melioracija“.

7-158

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės Pašilės progimnazijos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-159

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės r. Siesikų gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-160

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės Senamiesčio progimnazijos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-161

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 7-213 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo“ pakeitimo.   

7-162

Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

7-163

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute 2022–2023 m. m. nustatymo.

7-164

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-184 „Dėl Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-165

Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Ukmergės rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-166

Dėl Ukmergės rajono švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo.

7-167

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-143 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

7-168

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 7-168 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-169

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-198 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-170

Dėl mokslo paskirties patalpų, esančių Ukmergės r., Deltuvos sen., Dainavos k., Algirdų a. 4, nuomos.

7-171

Dėl Ukmergės r. Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ukmergės meno mokyklos organizuojamose stovyklose teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________