Naujiena

2024 m. Balandžio 29 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2024 M. BALANDŽIO 25 D. POSĖDYJE
PRIIMTI SPRENDIMAI

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-103

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 7-44 „Dėl atstovavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime“ pakeitimo.

7-104

Dėl sutikimo įsigyti turtą.

7-105

Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir asociacijos „Derlingi laukai“.

7-106

Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Rečionys“.

7-107

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 7-295 „Dėl Finansavimo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo bei objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-108

Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo.

7-109

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos.

7-110

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

7-111

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. 7-25 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-112

Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ investicijų suderinimo.

7-113

Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn.

7-114

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Ukmergės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai.

7-115

Dėl leidimo naudotis Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato adresu.

7-116

Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę.

7-117

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. 7-57 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir keitimo“ pakeitimo.

7-118

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų keitimo.

7-119

Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Veterinarijos g. 5, perdavimo neatlygintinai naudotis Ukmergės „Ryto“ ugdymo centrui.

7-120

Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Ukmergės r. sav., Želvos sen., Želvos mstl., Vilniaus g. 1, dalių dydžių nustatymo ir išnuomojimo.

7-121

Dėl Ukmergės meno mokyklos organizuojamo respublikinio konkurso „Garsų sūkury“ dalyvio mokesčio dydžio nustatymo.

7-122

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės geriausio metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-123

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 7-59 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

7-124

Dėl Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos.

7-125

Dėl Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos.

7-126

Dėl Ukmergės r. Želvos gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos.

7-127

Dėl Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos.

7-128

Dėl Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatų patvirtinimo.

7-129

Dėl keičiamo Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

______________________