Naujiena

jpg
2022 m. Liepos 1 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2022 M. BIRŽELIO 30 D. POSĖDYJE
PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-172

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.

7-173

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-174

Dėl turto perėmimo iš Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai.

7-175

Dėl savivaldybės turto perdavimo Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.   

7-176

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-177

Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Pergalės g. 1, Veprių mstl., Veprių sen., Ukmergės r., nuomos.

7-178

Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo.

7-179

Dėl nekilnojamojo turto, skirto socialinio būsto fondo plėtrai, įsigijimo.

7-180

Dėl viešosios paslaugos teikėjo – atliekų tvarkytojo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje skyrimo.

7-181

Dėl garantijos suteikimo paskolai.

7-182

Dėl paskolos viešojo pastato atnaujinimui.

7-183

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo.

7-184

Dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės dalininke.

7-185

Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.

7-186

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 7-320 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

7-187

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 7-25 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.

7-188

Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis.

7-189

Dėl Ukmergė rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 7-84 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-190

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.

7-191

Dėl bendruomenės projekto patvirtinimo. 

7-192

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2022–2023 m. m. projekto patvirtinimo.

7-193

Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2022-2023 m. m. patvirtinimo.

7-194

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-184 „Dėl Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-195

Dėl Ukmergės sporto centro organizuojamose stovyklose teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

7-196

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr.7-10 „Dėl savivaldybės ilgalaikių sporto plėtros tikslų ir biudžeto lėšomis finansuotinų sporto sričių nustatymo“ pakeitimo.

7-197

Dėl Ukmergės rajono švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo.

7-198

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. II pusmečio darbo plano patvirtinimo.

7-199

Dėl Ukmergės rajono bendrojo ugdymo mokyklų patalpų skirtų maitinimui organizuoti nuompinigių dydžio patvirtinimo.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________