Naujiena

2022 m. Spalio 3 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2022 M. RUGSĖJO 29 D. POSĖDYJE

PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-216

Dėl VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų greitosios medicinos pagalbos paslaugų įkainių patvirtinimo.

7-217

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių patikslinto objektų sąrašo patvirtinimo.

7-218

Dėl delegavimo į visuomeninės organizacijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ valdybą.

7-219

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 7-93 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 7-98 „Dėl pritarimo asociacijos „Ukmergės miesto vietos veiklos grupė“ steigimui“ pakeitimo“ pakeitimo.

7-220

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo.

7-221

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo.

7-222

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-177 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 7-139 „Dėl savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo“ pakeitimo“ pakeitimo.

7-223

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.

7-224

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-225

Dėl Ukmergės rajono geriausio 2022 metų mokytojo vardo suteikimo.

7-226

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2022–2023 m. m. patikslinimo.

7-227

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

7-228

Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

7-229

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 7-39 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-230

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-231

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 7-263 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Ukmergės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-232

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 7-25 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.

7-233

Dėl savivaldybės turto perdavimo Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-234

Dėl pritarimo planuojamam VšĮ Ukmergės ligoninės viešųjų pirkimų centralizavimui.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________