Naujiena

2022 m. Spalio 31 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. posėdyje priimti sprendimai

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-235

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 7-38 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo.

7-236

Dėl UAB „Ukmergės autobusų parkas“ teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

7-237

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-238

Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

7-239

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo.

7-240

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 7-135 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams“ pakeitimo.

7-241

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Ukmergės kraštotyros muziejaus patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.

7-242

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-243

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-2 „Dėl Ukmergės miesto Dukstynos kapinių kolumbariumo nišos nuomos mokesčio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

7-244

Dėl Žmonių palaikų laidojimo ir kapinių lankymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-245

Dėl Ukmergės meno mokyklos klasių ir grupių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-246

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2022–2023 m. m. patvirtinimo.

7-247

Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

7-248

Dėl prisijungimo prie susitarimo dėl meno ir dizaino naudojimo viešosiose erdvėse.

7-249

Dėl pritarimo projekto „Pavėžėjimo paslaugos socialinės atskirties mažinimui Ukmergės rajone“ įgyvendinimui.

7-250

Dėl Ukmergės globos centro teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.

7-251

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 7-264 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamų mokamų socialinių paslaugų sąrašo ir jų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-252

Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo dydžių Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams nustatymo.

7-253

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-81 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

7-254

Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – Sovietų Sąjungos kario skulptūros.

7-255

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 7-227 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________