Naujiena

2022 m. Lapkričio 28 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2022 M. LAPKRIČIO 24 D. POSĖDYJE
PRIIMTI SPRENDIMAI

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-256

Dėl Ukmergės rajono bendruomenės sveikatos ambasadoriaus vardo suteikimo.

7-257

Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo. 

7-258

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo.

7-259

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. 7-98 „Dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės sudarymo“ pakeitimo.  

7-260

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 7-171 „Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ pakeitimo. 

7-261

Dėl Ukmergės globos centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo. 

7-262

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 7-250 „Dėl Ukmergės globos centro teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

7-263

Dėl Ukmergės globos centro mitybos, medikamentų, asmens higienos priemonių, patalynės, aprangos ir avalynės išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo.  

7-264

Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ investicijų suderinimo.

7-265

Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

7-266

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 7-153 „Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ atnaujinamų daugiabučių gyvenamųjų namų paskolos administravimo tarifo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-267

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 7-217 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ pakeitimo.

7-268

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomininkams parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

7-269

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 7-136 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________