Naujiena

2023 m. Vasario 27 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2023 M. VASARIO 23 D. POSĖDYJE
PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-21

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero 2022 m. veiklos ataskaitos.

7-22

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitos.

7-23

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos.

7-24

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos.

7-25

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ir Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos 2022 metų ataskaitų.

7-26

Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės stebėtojų tarybą.

7-27

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 7-274 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus archyvo teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

7-28

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo ataskaitos ir 2023 m. sąmatos patvirtinimo.

7-29

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2023 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo.

7-30

Dėl ilgalaikės paskolos.

7-31

Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

7-32

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 7-132 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vaikų užimtumo atostogų metu programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-33

Dėl Ukmergės r. Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro stovykloje teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

7-34

Dėl Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo.

7-35

Dėl pavedimo Ukmergės socialinių paslaugų centrui.

7-36

Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo.

7-37

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 7-252 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo dydžių Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams nustatymo“ pakeitimo.   

7-38

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 7-263 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Ukmergės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-39

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

7-40

Dėl pritarimo susitarimo memorandumo pasirašymui.

7-41

Dėl statuso suteikimo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančioms kapinėms.

7-42

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti. 

7-43

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.   

7-44

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 7-42 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-45

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos sutarties, Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarties ir Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamosios patalpos priėmimo-perdavimo akto formų patvirtinimo.

7-46

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-212 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-47

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-179 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-48

Dėl Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo.   

7-49

Dėl Kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-50

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės prioritetinės infrastruktūros teritorijų nustatymo.

7-51

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 7-70 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų“ pripažinimo netekusiu galios.

7-52

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės saugomo gamtos paveldo objekto schemos patvirtinimo.  

7-53

Dėl Ukmergės senamiesčio gaivinimo integruoto veiksmų plano patvirtinimo.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________