Naujiena

JPG
2022 m. Balandžio 5 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2022 M. KOVO 2 IR 31 D. POSĖDŽIUOSE
PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-52

Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo.

7-53

Dėl partnerystės sutarčių su Rusijos federacija ir Baltarusijos Respublika nutraukimo.

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-54

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero 2021 m. veiklos ataskaitos.

7-55

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaitos.

7-56

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos.

7-57

Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro 2021 metų veiklos ataskaitos.

7-58

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo.

7-59

Dėl ilgalaikės paskolos.

7-60

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. 7-52 „Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo“ pakeitimo.

7-61

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

7-62

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 7-6 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-63

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-278 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo.

7-64

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-65

Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitos.

7-66

Dėl VšĮ Ukmergės šeimos centro 2021 metų veiklos ataskaitos.

7-67

Dėl Ukmergės globos centro 2021 metų veiklos ataskaitos.

7-68

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 7-152 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo.

7-69

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 7-245 „Dėl Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

7-70

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų.

7-71

Dėl prašymo perduoti Ukmergės rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise.

7-72

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-7 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo, savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo, savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties standartinių sąlygų ir savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-73

Dėl Leidimų važiuoti Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarkos patvirtinimo.

7-74

Dėl susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose statybos, rekonstravimo ir remonto Ukmergės mieste prioritetinio sąrašo pakeitimo.

7-75

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomininkams parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-76

Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

7-77

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.

7-78

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-6 „Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-79

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso.

7-80

Dėl sutikimo pratęsti nuomos sutartį.

7-81

Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Santarvės g. 35-1, Valų k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r., nuomos.

7-82

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės r. Deltuvos pagrindinės mokyklos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-83

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 2021 m. veiklos ataskaitos.

7-84

Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus 2021 m. veiklos ataskaitos.

7-85

Dėl Ukmergės kultūros centro 2021 m. veiklos ataskaitos.

7-86

Dėl Geriausio Ukmergės rajono kultūros darbuotojo, Sėkmingiausio Ukmergės rajono kūrėjo kūrybinio projekto ir Metų kultūros mecenato nominacijų laureatų vardų suteikimo.

7-87

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėje Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2022–2023 m. m. nustatymo.

7-88

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 7-227 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.

7-89

Dėl bilietų į Ukmergės meno mokyklos organizuojamus renginius pagal projektą „Akademinės muzikos koncertų ciklas „Prima. Studium. Pro“ kainų nustatymo.

7-90

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-184 „Dėl Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-91

Dėl Ukmergės Senamiesčio progimnazijos vidaus struktūros pertvarkos.

7-92

Dėl Ukmergės r. Siesikų gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos.

7-93

Dėl Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos.

7-94

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos.

7-95

Dėl išlyginamųjų klasių steigimo

7-96

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr.7-14 „Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-97

Dėl važiavimo UAB „Ukmergės autobusų parkas“ vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos nustatymo.

7-98

Dėl turto perdavimo Ukmergės kraštotyros muziejui.

7-99

Dėl pastatų, esančių Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Užulėnio k., Dvaro g. 3, nuomos.

7-100

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 7-108 dalies pripažinimo netekusia galios ir pavedimo administracijos direktoriui.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________