Naujiena

Susirinkimo dalyviai
2022 m. Liepos 22 d.

Ukmergės rajono ūkininkai dalyvavo susitikime-diskusijoje

Liepos 22 dieną Ukmergės rajono savivaldybėje vyko susitikimas-diskusija su Ukmergės rajono ūkininkais, kuriame buvo kalbėta apie rajono socialinį ekonominį vystymą įgyvendinant trumpąsias maisto tiekimo grandines. Trumposios maisto tiekimo grandinės - tai kai produktai iš lietuviškų ūkių trumpiausiu keliu tiekiami tiesiai pirkėjams, ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigoms.

Susirinkime dalyvavo savivaldybės meras Rolandas Janickas, mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Salvijus Stimburys, Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vedėja Diana Gervinskienė, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Adomavičienė, Ukmergės rajono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė, Vilniaus universiteto Kokybės vadybos magistro programos vadovas, Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas dr. Dalius Serafinas, Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė bei Ukmergės rajono ūkininkai.

„Vaikai yra mūsų ateitis ir didžiausias turtas, todėl turime stengtis, kad mūsų rajone visos ugdymo įstaigos turėtų galimybę gauti kokybišką maitinimą. Džiaugiuosi, kad visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos naudoja ekologiškus ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus maisto produktus“, - apie mūsų rajono ugdymo įstaigas kalbėjo meras.

Susirinkimo metu buvo pristatyta informacija apie galimybes pasinaudoti ES parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai per Ukmergės rajono vietos veiklos grupę (VVG).  

Dr. D.Serafinas informavo, kad trumpoji maisto tiekimo grandinė gali būti komercinė, kuomet nesąžiningi ūkininkai siekia gauti pelno parduodami nekokybišką produkciją; taip pat gali būti inovacinė, socialinė ir ekonominė, kai neteršiant gamtos gaunamas geras derlius ir tiekiami kokybiški produktai. Todėl, pasak dr. D.Serafino, labai didelės reikšmės turi sąžiningas ūkininkavimas.

Pristatytas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginis planas, pagal kurį per ateinantį laikotarpį ūkininkus pasieks 4,3 milijardo eurų parama.

Keičiantis geopolitinei situacijai, daugėjant klimato iššūkių, augant vartotojų poreikiams, vienas iš prioritetinių bus vaisių ir daržovių sektorius. Taip pat prioritetas bus teikiamas tvarumui, konkurencingumui ir kuriamai pridėtinei vertei didinti. Bus remiama labai smulkių, smulkių ir vidutinių ūkių kooperacija. Paramos dydis priklausys nuo susikooperavusių ūkininkų skaičiaus – kuo didesnis susikooperavusiųjų skaičius, tuo didesnė parama. Proveržio tikimasi trumposiose maisto tiekimo grandinėse, kai ūkininkai bendradarbiauja kurdami produkcijos realizavimo vietas, tiekdami produkciją mokykloms, darželiams, ligoninėms ir kitoms viešosioms įstaigoms.

Vietos maisto rinkų plėtra, prioriteto teisę suteikiant vietos ūkininkų produkcijai, yra efektyviausias būdas užtikrinti šalies maisto sistemos saugumą ir atsparumą.

Vėliau ūkininkai dalyvavo diskusijoje, pasidalino patirtimi, džiaugmais bei vargais. Paminėjo ir iškylančias problemas, o svarbiausia - susipažino vieni su kitais.

Chrisija Kvietkauskienė
Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių vyriausioji specialistė


Galerija