Naujiena

Ukmergės vaikų lopšelyje-darželyje Saulutė pratęsiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas
2020 m. lapkričio 10 d.

Ukmergės vaikų lopšelyje-darželyje "Saulutė" pratęsiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dariaus Varno šiandien pasirašytu įsakymu nuo rytojaus, lapkričio 11 d., iki lapkričio 13 d. imtinai Ukmergės vaikų lopšelyje-darželyje "Saulutė" pratęsiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas (stabdomas ugdymo procesas).

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio "Saulutė" direktorė Gvida Rinkevičienė įpareigota:

  • vykdyti visus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento nurodymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių taikymo Ukmergės vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“;
  • užtikrinti, kad Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojai, vaikai, turėję sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) lopšelyje-darželyje, operatyviai atliktų tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, taip pat užtikrinti, kad šie darbuotojai, kol gaus neigiamą tyrimo atsakymą, laikytųsi Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-1335 redakcija);
  • užtikrinti Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ patalpų valymą ir dezinfekciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu) bei rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijai.

Atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento siūlymą, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas spalio 27 dienos įsakymu Ukmergės vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ taikomas 14 dienų infekcijų plitimą ribojantis režimas (stabdomas ugdymo procesas) buvo taikomas nuo spalio 28 d.

Įsakymas "Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo Ukmergės vaikų lopšelyje-darželyje "Saulutė" ČIA