Naujiena

Nuotraukoje - Laimutė Strelčiūnienė
2021 m. lapkričio 30 d.

Vidiškių pagrindinei mokyklai dar vieną kadenciją vadovaus Laimutė Strelčiūnienė

Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinei mokyklai vadovaus Laimutė Strelčiūnienė. Pasibaigus penkerių metų vadovavimo mokyklai kadencijai, L. Strelčiūnienė lapkričio 23 dieną dalyvavo konkurse minėtos įstaigos vadovo pareigoms užimti, buvo įvertinta teigiamai ir jos kadencija pratęsta iki 2026 metų.

„Vadovo lyderystę suvokiu kaip asmeninį veiksmingumą, kūrybingumą, pozityvumą, atsakomybę, kryptingą veiklos organizavimą, vizijos turėjimą, nuolatinį mokyklos bendruomenės stiprinimą, kryptingą ir suplanuotą darbą.

Džiaugiuosi, kad per dvidešimt vadovavimo mokyklos bendruomenei metų pavyko sutelkti kolektyvą bendrų tikslų, siekių ir sprendimų įgyvendinimui, suburti stiprią lyderių komandą, padalyti atsakomybės sritis. Priimta daug protingų ir įstaigai naudingų sprendimų“, - sakė L.Strelčiūnienė.

Vidiškių pagrindinė mokykla – vienintelė moters darbovietė. 1988 metais baigusi tuometį Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijusi biologijos mokytojos specialybę L. Strelčiūnienė šioje mokykloje dirbo pradinių klasių mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologijos vyr. mokytoja. O šios įstaigos vadove buvo paskirta nuo 2000 metų rugsėjo 7 dienos.

„Tikiu, kad visi vaikai turi teisę ir yra pajėgūs mokytis, o gera mokykla yra ta, kurioje kiekvienas mokinys daro pažangą. Pamokose mes suteikiame žinių ir pagrindinius mokymosi įgūdžius, todėl labai svarbu išmokyti vaikus mąstyti, kurti, stebėti, vertinti, bendrauti ir bendradarbiauti ir nuolat mokytis savarankiškai gyventi“, - kalbėjo L.Strelčiūnienė ir pabrėžė, kad ir toliau sieksianti mokyklos veiklos tobulinimo tikslų, prioritetų ir jų įgyvendinimo būdų.

Ji tikisi, kad mokykloje laukiami rezultatai ir artimiausi pokyčiai bus: atvirumas kaitai, dėmesys į mokinį, jo poreikius ir gebėjimus, glaudus šeimos, mokyklos ir visuomenės bendradarbiavimas, pilietiškumo ir tautinės savimonės bei individualios ir grupinės veiklos skatinimas, nuolatinis ir kryptingas pedagogų profesinis tobulėjimas, mokytojų motyvavimas, finansinių išteklių racionalus ir tikslingas panaudojimas.

Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinė mokykla įsteigta 1901 m. kaip pradinė mokykla. 1949 m. perorganizuota į septynmetę. Nuo 1955 m. tapo priaugančia vidurine mokykla. 1959-2001 m. išleidusi keturiasdešimt dvi abiturientų laidas mokykla reorganizuota į pagrindinę.

Šiais mokslo metais mokykloje dirba 21 atestuotas pedagogas, mokosi 115 mokinių.    

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus informacija

Nuotrauka iš asmeninio L. Strelčiūnienės archyvo