Naujiena

Vienas sprendimas dėl ūkio duomenų atnaujinimo – mažesnė administracinė našta daugeliui
2021 m. kovo 25 d.

Vienas sprendimas dėl ūkio duomenų atnaujinimo – mažesnė administracinė našta daugeliui

Ūkininkai ir žemės ūkio valdos valdytojai, deklaruodami pasėlius, jau nuo šio pavasario galės kartu atnaujinti ir ūkio, valdos duomenis – šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymui šiandien pritarė Vyriausybė. Apie tai, kuo šis sprendimas svarbus ūkininkams bei savivaldybių administracijų darbuotojams, kalbiname vieną nutarimo rengėjų - Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėją Karolį Tvaskų. 

  • Pokyčiai ūkininkų laukia jau šį pavasarį, deklaruojant pasėlius - ką keičia šis nutarimas ir kuo jis svarbus?

Visi ūkininkai, deklaruojantys pasėlius, yra įregistravę valdas, todėl priėmus šiuos Ūkininkų ūkių registro nuostatų pakeitimus pareiškėjas vienu apsilankymu savivaldybės administracijoje galės deklaruoti pasėlius, atnaujinti valdos, ūkio duomenis ir patvirtinti faktą, kad ūkio duomenys nepasikeitė. Taigi ši galimybė padidins elektorinių paslaugų skaičių bei sumažins administracinę naštą savivaldybių, seniūnijų darbuotojams ir, žinoma, pareiškėjams.

  • Kaip dažnai ir kokiu atveju ūkininkai privalo atnaujinti ūkio ar valdos duomenis?

Ūkininkai ir žemės ūkio valdos valdytojai (pareiškėjai) atnaujinti ūkininko ūkio ir žemės ūkio valdos duomenis privalo kartą per kalendorinius metus. Atnaujinti šiuos duomenis privaloma net ir tuo atveju, jei ūkio ar valdos duomenys po paskutinio jų duomenų atnaujinimo nepasikeitė.

  • Ūkininkai, naudodamiesi Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalu (VŪRAP), gali patys tvarkyti savo ūkio, valdos duomenis. Ar šia galimybe naudojasi daug ūkininkų? O gal daugumai vis dar paprasčiau kreiptis į savivaldybių, seniūnijų darbuotojus?

Taip, kol kas dauguma pareiškėjų kreipiasi į registrų tvarkytojus, nuvykę į savivaldybių administracijas ar seniūnijas pagal ūkio, valdos registravimo vietą. Tik maža dalis pareiškėjų ūkio, valdos duomenis atnaujina patys.

  • Kaip iki šiol vykdavo ūkio, valdos duomenų atnaujinimas?

Ne paslaptis, kad pasėlių deklaravimo metu savivaldybių administracijų darbuotojų užimtumas padidėja, todėl jie ne visada turi galimybę persijungti iš Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) į VŪRAP ir atnaujinti ūkio, valdos duomenis. Tuomet ūkininkams tenka pakartotinai atvykti į savivaldybę ūkio duomenims atnaujinti, ką jie ne visada darydavo. Kuo didesnis neatnaujintų ūkių skaičius, tuo didesnė našta savivaldybės administracijai, kuri privalo įspėti ūkininkus apie inicijuotą ūkio išregistravimą.

  • Taigi leista atnaujinti ūkio duomenis teikiant paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką per PPIS, jei nuo ankstesnio ūkio duomenų atnaujinimo iki paraiškos pateikimo dienos ūkininko ūkyje neįvyko pokyčių. Ką turės atlikti pareiškėjas?

Pareiškėjas, padedamas savivaldybės administracijos darbuotojo, galės PPIS peržiūrėti savo ūkio duomenis ir patvirtinti ūkio duomenų atnaujinimo faktą, pasirašydamas iš sistemos atspausdintą paraišką. Šioje paraiškoje bus pažymėta, kad ūkininkas patvirtina, jog jo ūkio duomenys po paskutinio ūkio duomenų atnaujinimo nepasikeitė. Taip jau dabar vyksta valdų duomenų atnaujinimas. Taigi bus supaprastinta ūkio atnaujinimo procedūra, o naudą, kaip jau minėjau, pajus tiek pareiškėjai, tiek savivaldybių administracijų specialistai.

  • Kas negalės atnaujinti ūkio duomenų per PPIS?

Galimybė atnaujinti ūkio duomenis per PPIS nebus suteikta, jeigu ūkyje įvyko pokyčių. Taip pat - jeigu patikrinus ūkio duomenis su susijusiais registrais ir informacinėmis sistemomis bus rasta klaidingų duomenų arba nebus pateikti visi reikiami duomenys.

Ačiū už pokalbį.

Karolis Tvaskus

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija