Naujiena

Vis dar galima kreiptis dėl išmokų smulkiesiems ūkininkams už karantino laikotarpį
2020 m. lapkričio 24 d.

Vis dar galima kreiptis dėl išmokų smulkiesiems ūkininkams už karantino laikotarpį

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos seniūnijose ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje priimami prašymai skirti vienkartinę ir periodinę išmoką individualią žemės ūkio veiklą vykdančiam asmeniui, kurio ūkio (valdos) dydis nesiekia 4 EDV. PRAŠYMAI PRIIMAMI IKI 2020 M. GRUODŽIO 11 D.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • asmuo prašymą gali teikti tiesiogiai atvykęs į savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių ar seniūniją, išskyrus miesto seniūniją, pagal jo deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • asmuo prašymą gali siųsti registruotu laišku arba elektroniniais ryšiais, pasirašant siunčiamą prašymą saugiu elektroniniu parašu.

Asmuo kartu su prašymu turi pateikti asmens tapatybę įrodančio dokumento originalą arba kopiją, kuri turi būti patvirtinta dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, kuris įgaliotas atlikti notarinius veiksmus.

BŪTINOS SĄLYGOS VIENKARTINEI 200 EUR IŠMOKAI:

 • Žemės ūkio valdos dydis – mažiau nei 4 EDV;
 • Už 2019 m. deklaravo žemės ūkio naudmenas, išskyrus pievas, ganyklas arba turi bent 1 sąlyginį gyvulį;
 • Deklaruota gyvenamoji vieta – kaimo vietovėje;
 • Neturėjo darbo santykių;
 • Negavo nedarbo išmokos;
 • Negavo fiksuoto dydžio išmokos dirbantiems savarankiškai. 

BŪTINOS SĄLYGOS PERIODINEI IŠMOKAI UŽ KARANTINO MĖNESIUS:

 • Žemės ūkio valdos dydis – mažiau nei 4 EDV;
 • Už 2019 m. deklaravo žemės ūkio naudmenas, išskyrus pievas, ganyklas arba turi bent 1 sąlyginį gyvulį;
 • Deklaruota gyvenamoji vieta – kaimo vietovėje;
 • Negavo fiksuoto dydžio išmokos dirbantiems savarankiškai.
 • Dirbo, bet darbo užmokestis neviršijo 607 Eur „ant popieriaus“.

PRAŠYMO FORMA (.PDF)

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistų kontaktai:

 • Asta Dutkienė, savivaldybės administracija, 49 kab., tel. (8 340) 60352, (8 694) 90895;
 • Neringa Adomavičienė, savivaldybės administracija, 49 kab., tel. (8 340) 60352, (8 612) 43389;
 • Rimantė Atkočiūnienė, Deltuvos seniūnija, tel. (8 340) 47138, (8 616) 00720;
 • Teresė Naujanienė, Lyduokių seniūnija, tel. (8 340) 42425, (8 619) 36596;
 • Birutė Diliūnienė, Pabaisko seniūnija, tel. (8 340) 41467;
 • Daiva Pečiukaitienė, Veprių seniūnijos, tel. (8 340) 41185, (8 615) 86364;
 • Lina Kuodelienė, Siesikų seniūnija, tel. (8 340) 46690;
 • Algis Macijauskas, Šešuolių seniūnija, tel. (8 652) 08991;
 • Danutė Blockuvienė, Taujėnų seniūnija, tel. (8 340) 45157;
 • Rita Čirbienė, Vidiškių seniūnija, tel. (8 340) 46253, (8 617) 31295;
 • Valduonė Drobužienė, Želvos seniūnija, tel. (8 340) 42123, (8 612) 03893;
 • Vilma Raupelienė, Žemaitkiemio seniūnija, tel. (8 340) 41936, (8 616) 75983.

Atkreipiame dėmesį, kad Pivonijos seniūnijos ūkininkai aptarnaujami Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje, 49 kab., Kęstučio a. 3, Ukmergė.
Atvykstant teikti prašymą, prašytume naudoti apsaugines priemones.