Naujiena

Pastato vizualizacija
2021 m. rugsėjo 27 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą pagalbinio ūkio paskirties pastato Klevų g. 8, Krikštėnų k., Ukmergės r., paskirties keitimo į gyvenamąją (vienuolyną) rekonstravimo projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Klevų g. 8, Krikštėnų k., Ukmergės r., sklypo kad. Nr.: 8124/0001:367

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita
Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos

Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama: pagalbinio ūkio
Būsima: gyvenamoji (įvairių socialinių grupių) 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Adomas Kondratas, adomas@archestra.lt, tel.Nr. 8 612 16476

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregacija, Klevų g. 8, Krikštėnų k., Ukmergės r., ausrosterese@gmail.com, tel.Nr. 8 685 46560

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Algirdo g. 46-207, Vilnius, tel.Nr. 8 612 16476, 10:00-17:00 val. 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2021-10-14, 17:00 val., adomas@archestra.lt 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės transliacijos būdu
2021-10-14, 17:00 val. Google Meet platformoje. 

Video skambutis: https://meet.google.com/htd-tmkm-dhy
Skambinti telefonu: ‪(LT) +370 5 204 6547 PIN: ‪399 191 886#
Daugiau tel. Nr.: https://tel.meet/htd-tmkm-dhy?pin=3358906543116

Projektiniai pasiūlymai (.pdf)

Vaizdinė informacija (.pdf)