Naujiena

2021 m. vasario 22 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą (Ukmergės r. sav., Taujėnų sen.)

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Taujėnų k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 8160/0001:477. 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kitos paskirties inžineriniai statiniai, dujų tinklai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Girdvainis idea“, Vytenis Girdvainis, info@svelte.lt, 862106026

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A. Š.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Paupio g. 12, Taujėnai, Ukmergės raj. Darbo dienomis 9-17 val., susitarus tel. 862022849. 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2021-03-10 raštu Paupio g. 12, Taujėnai, Ukmergės raj. ir el. paštu info@svelte.lt.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Seniūnijos patalpose Ukmergės raj. sav., Taujėnų sen., Taujėnų mstl., Užugirio g. 1, 2021 m. kovo mėn.10 d., 16 val.

Karantino metu viešas susirinkimas rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. kovo mėn.10 d., 16 val.

Nuoroda į transliaciją: https://meet.google.com/mtn-pnfc-cfr

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


Galerija