Naujiena

2022 m. Rugpjūčio 5 d.

Visuomenės informavimas apie pagalbinio ūkio paskirties pastato Paupio g. 61, Ukmergėje rekonstravimo projektą

STATYBOS INFORMACIJA APIE STATINIO STATYBOS PROJEKTĄ

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus  61. p., rengiami pagalbinio ūkio paskirties pastato Paupio g. 61, Ukmergėje rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.                                                                      

Duomenys apie projektuojamą statinį

Adresas: Paupio g. 61, Ukmergė, sklypo kadastrinis Nr. 8170/0011:19.
Pagrindinė tikslinė sklypo naudojimo paskirtis - kita.
Naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - pagalbinio ūkio.


Projektuotojas: S. Sakalio projektavimo studija „SAULIUS“, 
projekto vadovas Saulius Sakalis, atestato Nr. A514, 
el. p. [email protected] tel.: 8 611 49275.

Statytojas: S. S-K.  

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis, nuo rugpjūčio 04 d. iki rugpjūčio 25 d., 10.00-16.00 valandomis, Sodų g. 8C, Ukmergė.
Informacija telefonu 8 611 49275.

Ukmergės rajono savivaldybės tinklapyje http://www.ukmerge.lt

Visuomenės atstovai  
Projektuotojui pasiūlymus raštu galima teikti el. p.: [email protected] iki viešo susirinkimo.

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. rugpjūčio 25 d. 18.00 val. Paupio g. 61, Ukmergė.   

Projektiniai pasiūlymai (.pdf)
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (.pdf)