Naujiena

Posėdžio dalyviai
2022 m. Spalio 13 d.

Vyko išplėstinis kaimo ir aplinkosaugos komiteto posėdis

Spalio 11 dieną vyko išplėstinis kaimo ir aplinkosaugos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, savivaldybės specialistai, UAB „Ukmergės autobusų parkas“ atstovai. Posėdis vyko mišriu būdu, dalis susitikimo dalyvių prisijungė nuotoliu.

UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ direktorius Eugenijus Rimkevičius pristatė pranešimą komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo Ukmergės rajono savivaldybėje kainos tema. Buvo pristatyta kainodara, paslaugų teikimo įkainiai, paslaugų vežėjui vykdant atliekų surinkimą ir pristatymą į šalinimo įrenginius. UAB „Ekokonsultacijos“ projektų vadovė Inga Muliuolė kalbėjo apie komunalinių atliekų surinkimo Ukmergės rajono savivaldybėje ir jų vežimo į atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginius paslaugų techninę užduotį.

Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Diana Gervinskienė pristatė komunalinių atliekų surinkimo Ukmergės rajono savivaldybėje ir jų vežimo į atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginius paslaugų sutarties (vidaus sandorio) sąlygas. Informavo, kad vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 dienos sprendimu Nr. 7-180, planuojama vidaus sandorį sudaryti 5 metams, preliminari jo vertė  - 5 000 000 Eur. Sutarties įkainiai bus tvirtinami Taryboje.

D.Gervinskienė taip pat informavo, kad siekiant įgyvendinti minėtą Tarybos sprendimą, kuriuo atliekų tvarkymo (surinkimo, vežimo, apdorojimo ir šalinimo) paslaugų teikimas pavedamas UAB „Ukmergės autobusų parkas“ nuo 2022 m. lapkričio 1 dienos, sudarant vidaus sandorį, buvo atliktas poveikio konkurencijai vertinimas. Šis vertinimas atliktas vadovaujantis Konkurencijos tarybos parengtomis gairėmis. Buvo nustatyta, jog poveikis konkurencijai yra proporcingas siekiamiems tikslams: užtikrinti įstatymais nustatytų pareigų vykdymą, išlaikant nenutrūkstamą viešųjų paslaugų teikimą ir užtikrinti gyventojų interesus. Nustatant poveikio konkurencijai proporcingumą, taip pat atsižvelgta į tai, jog 2022 m. birželio 30 d. tarybos sprendimu Nr. 7-180 numatomas vidaus sandoris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytus vidaus sandoriams keliamus reikalavimus.

Sprendimo projektas bus pristatytas komitetuose, vyks diskusija.

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus informacija
Chrisijos Kvietkauskienės nuotraukos


Galerija