Naujiena

Apžiūrint saulės fotovoltinę elektrinę
2022 m. Rugsėjo 22 d.

Vyko išvažiuojamasis dviejų Tarybos komitetų posėdis

Rugsėjo 19 dieną vyko išvažiuojamasis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Savivaldybės ūkio bei Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetų posėdis. Jo metu savivaldybės meras Rolandas Janickas, Savivaldybės ūkio komiteto (pirmininkas Valdas Mikalajūnas, nariai: Vidmantas Krikštaponis, Agnė Balčiūnienė, Kazys Grybauskas, Juozas Galiauskas) bei Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto (pirmininkas Kęstutis Zinkevičius, nariai: Ramūnas Nanartavičius, Stasys Jackūnas, Valdas Kersnauskas) atstovai, administracijos direktorius Darius Varnas bei Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja Daiva Gladkauskienė lankėsi UAB „Ukmergės šiluma“.

Posėdžio metu dalyviai išklausė UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriaus pavaduotojo Raimondo Kaselio pranešimą apie įmonės pasiruošimą 2022–2023 m. šildymo sezonui. Pristatymo metu buvo aptarti šilumos tiekimo tinklų atnaujinimo klausimai, pristatyti įvykdyti investiciniai ir elektros energijos gamybos iš saulės elektrinių projektai bei jų eiga.

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius Vydas Paknys pristatė pranešimą apie globalios energetinės krizės įtaką UAB „Ukmergės šiluma“ veiklai. Pristatymo metu buvo aptarta šilumos, elektros ir kuro kainų dinamika. Taip pat kalbėta apie priskaitymų vartotojams ir kompensacijų už šilumos energiją pokyčius, įvardyti pasaulinės energetinių resursų krizės įtakos UAB „Ukmergės šiluma“ veiklai veiksniai ir prielaidos šildymo išlaidų stabilizavimui.

Posėdyje dalyvavęs UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ direktorius, energetikos ekspertas-konsultantas Robertas Puodžius pristatė investicinius projektus, mažinančius gamtinių dujų naudojimą Ukmergės centralizuotame šilumos ūkyje.

Po visų pristatymų vyko jų aptarimas bei diskusija.

Vėliau posėdžio dalyviai pasivaikščiojo UAB „Ukmergės šiluma“ pagrindinės katilinės RK-1 stogu ir apžiūrėjo ten sumontuotą saulės fotovoltinę elektrinę, kurią sudaro 266 vienetai fotoelementų, per metus generuojančių elektros energijos kiekį - 92 925 kWh.

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus informacija
Tarybos sekretoriato vyr. specialistės Nataljos Miklyčienės nuotraukos