NVO aktualijos

Ukmergės rajono vietos bendruomenių ateitis – sumanus kaimas

Diskusijos dalyviai

Š.m. lapkričio 12 d. nuotolinėmis ryšio priemonėmis vyko nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų, savivaldybės administracijos įstaigų, vietos verslo, seniūnaičių ir kitų aktyvių visuomenės narių vieša diskusija „Ukmergės rajono vietos bendruomenių ateitis –sumanus kaimas“ vietos bendruomenių partnerystei ir bendradarbiavimui stiprinti. Renginio metu, kuriame dalyvavo savivaldybės Meras Rolandas Janickas ir 42 įvairių organizacijų atstovai, buvo aptariamos vietos bendruomenių plėtros galimybės, įgyvendinant sumanių kaimų idėjas partnerystėje, bendradarbiaujant ir sąveikaujant. Susitikimo metu buvo pasidalinta naujomis idėjomis, aptartos situacijos vietos bendruomenėse, apžvelgta VO Ukmergės rajono vietos veiklos grupės baigiama įgyvendinti Vietos plėtros 2016-2023 metų strategija, susipažinta su įgyvendintais projektais. Įvertinę turimą rajone partnerystės ir bendradarbiavimo patirtį per vietos plėtros priemones, ukmergiškiai aptarė ir ateities veiklų perspektyvas bei galimas vietos ekonominio ir socialinio vystymo plėtros sritis.

__________________________________________________ 

Kas gali būti NVO?

Pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą nevyriausybine organizacija laikomas nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus.

Nevyriausybinėmis organizacijomis nelaikomi juridiniai asmenys, kurių daugiau nei trečdalis dalyvių yra juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijoms ar religinėmis bendruomenėmis. Jomis taip pat negali būti politinės partijos, profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai, organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams, taip pat sodininkų bendrijos, daugiabučių namų bendrijos, šeimynos, nuolatinės arbitražo institucijos.

NVO statusas Registrų centre įregistruojamas per 3 dienas.

NVO statusas juridiniams asmenims gali būti panaikintas asignavimų valdytojo teikimu, kai turima duomenų, jog juridinis asmuo neatitinka nevyriausybinės organizacijos apibrėžimo. Šiuo atveju prašymą vėl atgauti NVO statusą galima teikti praėjus vieneriems metams.

NVO statusą savo iniciatyva gali panaikinti ir Registrų centras, jei juridinis asmuo yra likviduojamas, bankrutuojantis ar bankrutavęs, taip pat kai pasibaigia jo pertvarkymo procedūros. Statusas, žinoma, gali būti panaikintas ir paties juridinio asmens prašymu.

 Išsamesnė informacija ČIA

__________________________________________________ 

Herbas

Skelbiamas 2021 metų nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos išlaidoms kompensuoti paraiškų atrankos konkursas Ukmergės rajono savivaldybėje

Kviečiame Ukmergės rajone registruotas ir/ar veikiančias nevyriausybines bei bendruomenines  organizacijas teikti paraiškas atrankos konkursui dėl einamųjų metų veiklos išlaidų kompensavimo pagal nustatytas veiklos sritis

Konkurso tikslas – skatinti ir stiprinti nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų plėtrą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. lapkričio 10 d. iki 2021 m. lapkričio 25 d.  16.45 val. (imtinai)

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA APIE KONKURSĄ SKELBIAMA ČIA

__________________________________________________ 

  Sumanūs kaimai Dalyviai Seminaras

Seminaruose sustiprinome partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius Ukmergės vietos bendruomenėse

Ukmergės rajono vietos bendruomenėse š.m. spalio 19 ir 21 d. buvo tęsiamas seminarų ciklas „Sumanūs kaimai Ukmergės rajone: iššūkiai ir sprendimai", skirtas partnerystės ir bendradarbiavimo vietos bendruomenėse skatinimui ir stiprinimui. Šį kartą Ukmergės rajono savivaldybės administracija į seminarus-diskusijas sukvietė Deltuvos, Pivonijos, Siesikų, Veprių ir Pabaisko seniūnijų nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų, smulkaus vietos verslo, seniūnijų narių atstovus susipažinti ir įsivertinti sumanių (pažangių) kaimų galimybes savo vietos bendruomenėse. Seminarų metu buvo pristatyta sumanaus kaimo koncepcija, sumanių kaimų pavyzdžiai bei geroji patirtis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Po pristatymų vyko aktyvus darbas grupėse, siekiant įsivertinti padėtį vietos bendruomenėse, panagrinėti gyvenamosios vietos stiprybes ir silpnybes. Diskusijose tarp bendruomenių, vietos NVO ir smulkaus verslo atstovų, seniūnijų narių buvo generuojamos galimos vietos plėtros kryptys, esamų paslaugų pasiūla ir galimas poreikis Ukmergės rajono bendruomenei, turistams, svečiams. Praktinė seminaro eiga ir diskusijos sustiprino vietos bendruomenių, kaip sąveikaujančių vietos plėtros subjektų, bendradarbiavimo ir partnerystės projektų rengimo kompetencijas bei įgūdžius, atgaivino tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius vietos bendruomenėse, paskatino pilietinės visuomenės atstovus aktyviau dalyvauti vietos plėtros procesuose. 

__________________________________________________

Seminaras Sumanūs kaimai NVO veikla  

Diskutavome apie pažangių kaimų idėjų galimybes Ukmergės vietos bendruomenėse

Spalio 13-14 d. vyko Ukmergės rajono savivaldybės administracijos organizuoti Vidiškių ir Šešuolių seniūnijose seminarai-diskusijos  „Sumanūs kaimai Ukmergės rajone: iššūkiai ir sprendimai". Seminarai buvo skirti Vidiškių, Taujėnų, Žemaitkiemio, Šešuolių, Želvos ir Lyduokių seniūnijų nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų atstovams susipažinti ir įsivertinti sumanių (pažangių) kaimų galimybes savo vietos bendruomenėse. Seminaro metu buvo pristatyta sumanaus kaimo koncepcija, sumanių kaimų pavyzdžiai bei geroji patirtis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Po pristatymų vyko aktyvios diskusijos tarp bendruomenių ir seniūnijų nariais apie galimas paslaugas ir jų pasiūlą/poreikį Ukmergės rajono bendruomenei, turistams, svečiams.

__________________________________________________

Seminaras "Sumanūs kaimai Ukmergės rajone: iššūkiai ir sprendimai"

Seminaro programa

__________________________________________________

Lietuvos galia

Startavo platforma „Lietuvos galia“, skirta pilietinėms iniciatyvoms

„Lietuvos galia” yra platforma savanoriams, bendruomenėms, aktyviems piliečiams pristatyti savo veiklas, rasti bendraminčių ir sulaukti palaikymo.
Kaip pirmadienį informavo Prezidentūra, „Lietuvos galios” platformoje jau užsiregistravo 116 iniciatyvų iš įvairių Lietuvos kampelių: organizacijos, bendruomenės ir pavieniai aktyvūs piliečiai, kurių vykdomos veiklos atstovauja keturioms pagrindinėms Lietuvos plėtros kryptims – žalia, stipri, teisinga ir inovatyvi.

Kitais metais Prezidentas apdovanos 20 ryškiausių iniciatyvų, kurias savo balsais išrinks ekspertų komisija ir visuomenė. Interneto svetainėje www.lietuvosgalia.lt kiekvienas Lietuvos pilietis gali išreikšti palaikymą labiausiai patikusioms iniciatyvoms.
Skaitykite daugiauhttps://www.lietuvosgalia.lt/naujienos/

__________________________________________________

Skelbiami konkursai

Lietuvos kultūros taryba skelbia pirmojo 2022 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo konkursus

Paraiškos priimamos 26 kultūros programų ir jų veiklų bei 10 meno sričių, o taip pat Tolygios kultūrinės raidos prioritetų konkursams.

Paraiškos elektroniniu būdu priimamos iki lapkričio 9 d. (imtinai). 

Išsamesnę informaciją galite rasti ↓ČIA

Tolygios kultūrinės raidos prioritetų konkursams paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 8 d. iki 2021 m. lapkričio 9 d.

Išsamesnė informacija ir paraiškos forma nuorodoje: https://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=592

Konkursai

Kontaktinė informacija

Jurga Naraškevičiūtė
Tel. +370 687 61 619
El. paštas: jurga.naraskeviciute@ltkt.lt

__________________________________________________

Dėl paraiškų teikimo verslui

Ukmergės rajono savivaldybės administracija kviečia Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas dalinio finansavimo konkursui.

>>> https://www.ukmerge.lt/naujienos/kvieciame-teikti-paraiskas-ukmerges-rajono-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-remimo-fondui1/

__________________________________________________

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkursą 2022 metams

Konkurso tikslas – įtraukiant į projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir, siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas, teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės  apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).
Konkursui projektus teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:
 1. pareiškėjas yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 2. pareiškėjas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems;
 3. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia (‑ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklas, skirtas neįgaliesiems;
 4. projekte numato teikti ne mažiau nei dvi paslaugas, nurodytas Nuostatų 8 punkte;
 5. projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną ir kt.) ir telefono ryšį, kompiuterių tinklus (internetą, elektroninį paštą ir pan.).
Konkursui planuojama skirti 74 019 Eur (iš jų – 61 682 Eur –  iš valstybės biudžeto ir 12 337 Eur –  iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšų).
Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 25 000 Eur.
Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 3 000 Eur.
Finansuojamos paslaugos ir jų turinio reikalavimai:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumas (teikiama ne rečiau kaip 8 k./mėn. ir ne trumpiau kaip 4 val./dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 k./mėn. ir ne trumpiau kaip 2 val./d.) Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:
1.1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;
1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse;
1.3. pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas;
1.4. saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
1.5. užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu.
2. Individuali paslauga neįgaliajam (teikiama ne rečiau kaip 8 k./mėn.). Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.) ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas).
3. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius (teikiama ne rečiau kaip 8 k./mėn.). Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas; bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas; pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus.
4. Pagalba neįgaliojo šeimos nariams (teikiama ne rečiau kaip 1 k./mėn., jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų).
Finansavimo prioritetai:
 1. pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus;
 2. pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;
 3. pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).
Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas, projekto vykdymo laikotarpis nuo – 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.
Projektų paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 5 d. iki 2021 m. lapkričio 4 d. 23.59 val. Lietuvos Respublikos laiku.
Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Ukmergės rajono savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku el. paštu soc.reabilitacija@ukmerge.lt.
Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Kačkutė, tel. (8 340) 60 332, el. p. v.kackute@ukmerge.lt, jos laikinai nesant – Socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė, tel. (8 340) 60 340, el. p. a.leonaviciene@ukmerge.lt (darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Lietuvos Respublikos laiku).
PRIDEDAMA:
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo
2022 metais nuostatai(.docx);

__________________________________________________

Seminarą vedė lektorė D. Aleksandravičienė Seminaras „Viešųjų pirkimų įstatymo naujovių apžvalga“

Ukmergės rajono nevyriausybinių organizacijų atstovai gilino žinias viešųjų pirkimų srityje

Š.m. rugsėjo 29 dieną Ukmergės rajono NVO sektoriaus atstovams įvyko seminaras „Viešųjų pirkimų įstatymo naujovių apžvalga“. Seminaro dalyviai turėjo galimybę susipažinti su vadinamų žaliųjų viešųjų pirkimų reglamentavimo pokyčiais, įsigaliojusiais nuo 2021 m. liepos 1 d.. Seminaro metu sužinojo kada privalu vykdyti žaliuosius pirkimus, kaip ir kokie reikalavimai turi būti taikomi. Taip pat seminaro dalyviai gilinosi į mažos vertės pirkimų vykdymų ypatumus bei naujoves, aptarė praktines situacijas, diskutavo ir aiškinosi įvairiais klausimais aktualias situacijas. Po pietų pertraukos buvo aptariami viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos reikalavimai, tiekėjų kvalifikacijos nustatymo metodikos ir praktinio jos taikymo būdai. Nevyriausybinių organizacijų atstovams buvo suteikta informacija apie asmens duomenų apsaugos reikalavimus, vykdant viešuosius pirkimus ir viešinant sutartis, privačių interesų deklaravimą ir atsakomybę už nedeklaravimą. Seminarą vedė lektorė D. Aleksandravičienė.

__________________________________________________

Kviečiame Ukmergės rajono nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų atstovus dalyvauti seminare

______________________________________________________


Įvyko konferencija „Sumanūs kaimai Ukmergėje: iššūkiai ir galimybės“

Konferencija „Sumanūs kaimai Ukmergėje: iššūkiai ir galimybės“ Renginio akimirka Pranešėjai pristatė vietos bendruomenių plėtros aktualijas bei perspektyvas

Ne vienerius metus Ukmergės rajone vykstantys vietos bendruomenių plėtros procesai nėra įmanomi be glaudaus vietos bendruomenių atstovų – seniūnijų, vietos verslo, institucijų, nevyriausybinių organizacijų (NVO) bei bendruomenių - partnerystės ir bendradarbiavimo. Siekiant šiuos tarpusavio ryšius sustiprinti ir paskatinti, rugsėjo 10 dieną Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje įvyko konferencija „Sumanūs kaimai Ukmergėje: iššūkiai ir galimybės“, skirta apžvelgti ateinančio finansinio laikotarpio aktualijas ir perspektyvas. Konferencijoje dalyvavo potencialūs vietos plėtros proceso dalyviai: rajono vadovai, NVO, bendruomenių, savivaldybės administracijos, seniūnijų, Vietos veiklos grupių (VVG) atstovai.

Pranešėjai pristatė vietos bendruomenių plėtros aktualijas bei perspektyvas kaimo teritorijose ateinančiu naujuoju finansavimo laikotarpiu.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė apžvelgė kaimo plėtros procesą šalyje, įgyvendinant LEADER priemonę bei auditorijai pristatė pereinamojo laiko aktualijas. Ministerijos atstovė pabrėžė, kad ateinančiame laikotarpyje kaimo plėtros procesuose bus svarbu orientuotis į vykstančius pokyčius šiandien, t. y. įsivertinti žaliosios ekonomikos tikslų reikšmingumą ir visumą, atsižvelgti į socialinės atskirties ir skurdo mažinimo problematiką, užimtumo ir judumo skatinimą visuomenėje, pasinaudojant išmaniosiomis technologijomis.

Projektų vadovė Agnė Kanapeckaitė supažindino auditoriją su Europoje vykstančiais vietos plėtros procesais, įvardijamais kaip „sumanūs kaimai“. Renginio  dalyviai turėjo galimybę susipažinti su projektine sumaniųjų kaimų Lenkijoje, Vengrijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse patirtimi, įsivardinti kaip ši priemonė galėtų atrodyti Ukmergėje. Priemonė „Sumanūs kaimai“ neabejotinai reikalauja vietos bendruomenės sutelktumo ir tvarios partnerystės. „Rezultatas arba poveikis, įvairiose socialinėje, kultūros, turizmo, užimtumo, aplinkos tvarkymo, vietos tradicijų išlaikymo srityse, tenkinantis vietos bendruomenę, galimas tik bendradarbiaujant ir sąveikaujant per pasitikėjimą vienas kitu, gerbiant ir pripažįstant savo partnerių kompetencijas ir interesus“,- pažymėjo Tauragės rajono VVG pirmininkė Nijolė Tirevičienė. Ji pasidalijo praktine patirtimi, siekiant įgyvendinti „Sumanių kaimų“ idėją trijose rajono seniūnijose.

Konferenciją vainikavo Ukmergės krašto bendruomenių sąjungos pirmininkės Angelės Jokubynienės pranešimas apie Ukmergės rajono kaimo bendruomenių lūkesčius, siekius ir problemas.

Renginį finansavo Ukmergės rajono savivaldybė.

______________________________________________________

Ukmergėje įregistruota jaunimą vienijanti nevyriausybinė organizacija

Asociacija "Šiandien plotas"

Ukmergės mieste nuo š.m. gegužės mėn. įregistruota nauja, jaunimą vienijanti asociacija „Šiandien plotas“. Šiuo metu organizacijos veiklose dalyvauja apie 30 jaunuolių. Tai yra įvairių sporto šakų atstovai, kurių amžius svyruoja nuo 16 iki 23 metų. Jaunimas yra susikūręs savo Facebook ir Instagram  paskyras, kuriose aktyviai dalijasi informacija apie vykdomas veiklas.
Labai džiaugiamės, kad Ukmergėje turime šaunaus jaunimo, o asociacijai linkime kūrybos, gero ūpo ir visokeriopos sėkmės.

Įvyko Bendruomeninių organizacijų tarybos išplėstinis posėdis 

Posėdis

Š.m. rugpjūčio 18 d. įvyko Ukmergės rajono savivaldybės Bendruomeninių organizacijų tarybos išplėstinis posėdis. Įgyvendinant Bendruomeninių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos planą, kuriame yra numatyta organizuoti periodinius bendruomeninių organizacijų pasitarimus aktualiais klausimais su rajono vadovais ir savivaldybės administracija bei kitomis institucijomis ir įstaigomis, šis išplėstinis posėdis buvo skirtas aptarti ir pasidalinti informacija apie Ukmergės rajono savivaldybės socialinių paslaugų teikimo rajone aktualijas, jų plėtrą bei galimybes.

Posėdis organizuotas nuotolinėmis ryšio priemonėmis, todėl jame dalyvavo nemaža dalis Ukmergės rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovų. Situaciją rajone išsamiai pristatė Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė. Buvo diskutuota apie įgyvendinamas socialines programas, socialinių paslaugų įvairovę, pristatytos socialines veiklas vykdančios įstaigos ir organizacijos, jų teikiamos paslaugos. Taip pat posėdžio metu savo veiklas pristatė ir Ukmergėje naujai įsikūręs bendradrabystės centras „Spiečius“. „Spiečiaus“ atstovas supažindino bendruomenes ir NVO su jų siūlomomis paslaugomis ir galimybėmis. Pakvietė rajono bendruomenes jomis pasinaudoti.

Baigiamąjį žodį posėdyje tarė Ukmergės rajono VVG administratorė, pristatydama įgyvendinamos Ukmergės rajono Vietos plėtros strategijos siūlomas socialinio verslo projektinių veiklų galimybes.

______________________________________________________

Skelbiamas antrasis kvietimas teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondui

Nuo šiandien iki 2021 rugsėjo 30 d. Lietuvos nevyriausybines organizacijas kviečiame teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondui. Šiame kvietime  - 1,055,000 eurų, kuriuos Lietuvos pilietinei visuomenei stiprinti ir įgalinti pažeidžiamas visuomenės grupes skiria Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai. Tai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis, mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.
Norintiems teikti paraišką, parengėme nuoseklią 8 žingsnių eigą – kviečiame ja naudotis ir laukiame Jūsų paraiškų!
 1. Ar esate nevyriausybinė organizacija, registruota Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip metus, atitinkanti NVO plėtros įstatyme nustatytus reikalavimus ir įregistravusi NVO statusą Juridinių asmenų registre?
 2. Ar Jūsų organizacija veikia vienoje iš šių sričių?
 • Demokratija
  ·         Veiklus pilietiškumas
  ·         Geras valdymas
  ·         Skaidrumas
  ·         Žmogaus teisės
  ·         Lygybė
  ·         Kova su diskriminacija
  ·         Valdžios institucijų stebėsena
  ·         Advokacija
  ·         Socialinis teisingumas
  ·         Pažeidžiamų grupių įtrauktis
 1. Jei į pirmus du klausimus atsakėte teigiamai – galite teikti paraišką Aktyvių piliečių fondui (APF). Susipažinkite su finansuotinų projektų sritimis:
 1. Pasirinkę Jūsų organizacijos veiklą atitinkančią sritį, APF programos tinklalapio (apf.lt) skiltyje „Informacija pareiškėjams“susipažinkite su išsamia APF programos antrojo kvietimo dokumentacija (Gairės pareiškėjams, pasirinktos srities kvietimo teikti paraiškas tekstas, projekto koncepcijos forma, išsamios paraiškos forma, vertinimo kriterijai ir t.t.). 
 2. Susipažinę su informacija, su komanda aptarkite ir išgryninkite projekto idėją.
 3. Atsisiųskite ir užpildykite I etapui reikalingus 3 dokumentus:

1) Projekto koncepcijos paraišką;
2) Pareiškėjo deklaraciją; 
3) Partnerio deklaraciją (jeigu reikia).

 1. Elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašytą ir užpildytą projekto paraišką pdf formatu arba užpildytos, pasirašytos, antspauduotos (jei taikytina) projekto paraiškos skenuotą kopiją pdf formatu atsiųskite el.paštu: projektai@apf.lt iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 23:59 val. Lietuvos laiku.
 2. Kilus klausimams rašykite el. paštu info@apf.lt ir nuo rugpjūčio 16 d. skambinkite telefonu tel. +370 5 2685511, arba ieškokite atsakymo D.U.K. (dažniausiai užduodamų klausimų) skiltyje.

______________________________________________________

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Skelbiamas papildomas nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Ukmergės miesto seniūnijos teritorijoje projektų atrankos konkursas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija kviečia Ukmergės miesto seniūnijos teritorijoje registruotas ir veikiančias bendruomenines, nevyriausybines bei religines organizacijas (kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos, Bendruomeninių organizacijų plėtros ir Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymai) teikti paraiškas paramai gauti pagal 2021 metų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Konkursas skelbiamas ir paraiškos priimamos nuo š.m. liepos 2 d. iki liepos 16 d. 15.30 val. savivaldybės priimamajame (Kęstučio a.3, Ukmergė arba el.paštu priimamasis@ukmerge.lt). 

Konkurso sąlygas ir išsamesnę informaciją rasite čia.

______________________________________________________

„60+ kine“ kviečia senjorus į kiną

Nemokamas žurnalas senjorams „60+“ ir kūrybinių projektų agentūra „Ugdanti komunikacija“ kviečia ir Ukmergės senjorus atrasti daugiau prasmingo laisvalaikio praleidimo būdų ir pristato edukacinių renginių ciklą „60+ kine“!
Šiemet senjorų laukia ne tik nemokamas kino seansas, bet ir „Senjorai nešvaisto“ dirbtuvės, vietos bendruomenių mugė, rėmėjų dovanos ir kitos linksmybės. 
Aplankysime net 7 Lietuvos miestus!

60+ kine

„60+ kine“ į Ukmergę atvyksta birželio 22 d. Nuo 13 iki 15 val. laukiame Jūsų Ukmergės kultūros centre, kur vyks edukacija, o 15–17 val. susitikime filmo peržiūrai po skambančiu ąžuolu.

Registruotis į renginį galite el. paštu marketingas@60plius.lt,  tik su galimybių pasu ,nurodant vardą, pavardę bei telefono numerį arba el. pašto adresą. 
Naujienas kviečiame sekti www.60plius.lt ir Facebook paskyroje.
Pamatyti, kaip smagiai laiką leidome pernai, galite čia. Neabejojame, kad šiemet kartu bus dar smagiau! 
Kilus klausimams, kreipkitės tel. nr. +370 647 85 040, Laura.

 Kvietimas senjorams

______________________________________________________

Ukmergės rajono savivaldybės NVO tarybos nariai dalyvavo diskusijoje „NVO tarybų vaidmuo savivaldybėse“ 

NVO tarybos veikla  Diskusija "NVO tarybų vaidmuo savivaldybėse"  Renginį organizavo Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

Renginį organizavo Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuris sukvietė savivaldybių NVO tarybos narius diskusijai. Renginio tikslas - aptarti NVO tarybų veiklą ir vaidmenį savivaldybėse, įtraukiant pilietinės visuomenės atstovus į sprendimų priėmimo procesus bei siekti, kad savivaldybių NVO tarybos taptų realiu partneriu savivaldybių taryboms ir administracijai.
Diskusija vyko nuotoliniu būdu. Renginyje pasisakė Ministrės pirmininkės patarėja Aistė Kairienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos NVO plėtros skyriaus vedėja Aurelija Olendraitė. Apie NVO skaidrumą, dalyvaujant sprendimų priėmimo procesuose, išsamiai kalbėjo Valstybinės tarnybinės etikos komisijos narys Martinas Žaltauskas. Aktualiomis temomis, tokiomis kaip bendradarbiavimo, skėtinių organizacijų indėlio svarba savivaldybėse, kaip efektyvinti NVO tarybų veiklą,  kalbėjo praktikai - Vilniaus miesto savivaldybės NVO tarybos narė Elena Urbonienė, Nacionalinės NVO koalicijos direktorė Gaja Šavelė ir kiti. Patirtimi dalijosi Vilniaus miesto savivaldybės NVO tarybos pirmininkas Modestas Bastys, nacionalinės NVO tarybos pirmininkas Edvinas Regelskis, Klaipėdos miesto savivaldybės NVO tarybos pirmininkė Sandra Sirutienė.

______________________________________________________

Š.m. birželio 2 d. posėdžiavo naujai sudaryta Ukmergės rajono savivaldybės  nevyriausybinių organizacijų taryba, kuri sudaroma dviejų metų kadencijai.

Naujai sudaryta NVO taryba

Pirmojo posėdžio metu NVO tarybos pirmininke balsų dauguma išrinkta Svetlana Markevičienė, sveikatingumo studijos „Balansas“ pirmininkė, o pirmininkės pavaduotoja – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Lolita Gerulskienė.

Tarybos nariai apžvelgė 2021 metų veiklos planą, dalijosi aktualia informacija.

______________________________________________________

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Ukmergės rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija kviečia bendruomenines organizacijas teikti paraiškas paramai gauti pagal 2021 metų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Konkursas skelbiamas ir paraiškos priimamos nuo š.m. gegužės 20 d. iki birželio 10 d. 16.30 val. savivaldybės priimamajame (Kęstučio a.3, Ukmergė arba el.paštu priimamasis@ukmerge.lt). 

Konkurso sąlygas ir išsamesnę informaciją rasite čia.

___________________________________________________________________

Įvyko Bendruomeninių organizacijų tarybos išplėstinis posėdis

Išplėstinis posėdis

Š.m. gegužės 21 d. nuotolinėmis ryšio priemonėmis įvyko išplėstinis Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos posėdis.Posėdžio metu 22 dalyviai aktyviai diskutavo savivaldybės turto (patalpų) nuomos klausimais.Posėdyje dalyvavo savivaldybės vadovai – Meras Rolandas Janickas ir Administracijos direktorius Darius Varnas.Pagrindinį pranešimą apie valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo aktualijas pateikė Savivaldybės administracijos Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja Daiva Gladkauskienė. Išsamiau buvo pateikta ir pristatyta Ukmergės rajono savivaldybės įstaigų, valdančių savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir galinčių teikti trumpalaikės patalpų nuomos (iki 720 val.) paslaugą, tvarkos aprašas ir nuomos sąlygos. Išsamiau apie tai galite susipažinti ČIA↓ ir ČIA↓ Nuolat šią informaciją galite rasti https://www.ukmerge.lt/ukmerges-rajono-savivaldybes-dokumentai/ .

________________________________________________________________________

Nevyriausybinės organizacijos susipažinti su Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimo konkurso rezultatais gali ČIA ↓

_____________________________________________________________________________

ERASMUS+ 2021 KVIETIMAI SPORTO ORGANIZACIJOMS

Veiklų tikslai turi būti:

 • Padidinti organizacijos atliekamo darbo, vykdomų funkcijų kokybę;
 • Stiprinti organizacijų darbo gebėjimus su tarptautine bendruomene;
 • Poreikių ir prioritetų sporto srityje įgyvendinimas;
 • Įgalinti pokyčius (asmens, organizacijos ar sektoriaus lygiu), kurie sudarytų sąlygas gerinti darbo rezultatus ir naujų produktų diegimą.

Sporto projektų prioritetai:

 1. Skatinti dalyvauti sporte ir fizinio aktyvumo veiklose;
 2. Skatinti laikytis vertybių ir sąžiningumo principų sporte;
 3. Skatinti švietimą per sporto veiklas:
  a) Gebėjimų lavinimas;
  b) Sudaryti galimybes sportininkams turėti dvigubos karjeros galimybes;
  c) Gerinti treniravimo kokybę;
  d) Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant gerinti trenerių kvalifikaciją;
  e) Skatinti įdarbinimo galimybes per sportą
 4. Kovoti su rasizmu, nelygybe sporte.

Galimi pareiškėjai: įvairios sporto organizacijos
Projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip 3 partneriai iš 3 šalių.
Projekto trukmė – 12-36 mėn.
Finansavimas – iki 400 tūkst.

Paraiškos pateikimo terminas – gegužės 20 d.

Išsamesnė informacija

_____________________________________________________________

Sudaroma Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

Kviečiame siūlyti atstovus

Ukmergės rajono savivaldybės administracija organizuoja nevyriausybinių organizacijų atstovų atranką į Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą. Po vieną atstovą gali siūlyti visos Ukmergės rajono savivaldybėje registruotos juridinį statusą turinčios nevyriausybinės organizacijos (pateikdamos originalų arba skenuotą siūlymą), pasiūlydamos po vieną atstovą.

Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji kolegiali institucija, sudaroma lygiateisės partnerystės pagrindu iš savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų deleguotų 12 atstovų laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro NVO organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.

NVO tarybos kadencijos trukmė yra 2 metai. Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį tvirtina Ukmergės rajono savivaldybės taryba.

NVO tarybos nariams už dalyvavimą tarybos veikloje nemokama.

Jeigu bus pasiūlyta daugiau asmenų, bus organizuojamas nevyriausybinių organizacijų deleguotų atstovų susirinkimas, kurio metu bus išrenkami 6 atstovai į tarybą. Jūsų siūlymų laukiame iki š. m. gegužės 3 d. 17 val. el. paštu priimamasis@ukmerge.lt

Nevyriausybinių organizacijų tarybos funkcijos:

1. analizuoja savivaldybės NVO sektoriaus problemas ir poreikius, teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių NVO stiprinimo;

2. dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;

3. dalyvauja savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;

4. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse NVO plėtros politikos klausimams svarstyti;

5. skleidžia informaciją apie savivaldybėje veikiančias NVO, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;

6. inicijuoja NVO pasitarimus, seminarus ir mokymus aktualiais veiklos klausimais;

7. savivaldybės ir NVO bendradarbiavimo klausimais bendradarbiauja su užsienyje veikiančiomis NVO ir NVO veiklą koordinuojančiomis institucijomis;

8. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Tarybos nuostatai 

Siūlymo forma 

____________________________________________________________________

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos įregistruoti NVO statusą

Nevyriausybinės organizacijos (NVO) jau gali nesunkiai, greitai ir, svarbiausia, nemokamai įregistruoti NVO statusą Registrų centre. Šis statusas leis ne tik lengviau identifikuoti visuomenės labui veikiančias asociacijas, labdaros ir paramos fondus ar viešąsias įstaigas, bet ir turėti tikslesnius duomenis apie šalyje veikiančias nevyriausybines organizacijas ir taip užtikrinti efektyvesnį valstybės politikos formavimą, stiprinant nevyriausybines organizacijas.

Neatlygintinai įregistruoti NVO statusą nevyriausybinei organizacijai paprasta – viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondo ar kito juridinio asmens vadovas tai gali padaryti neišvykęs iš namų, o paprasčiausiai prisijungęs prie Registrų centro savitarnos.

Detalią instrukciją, kaip pateikti prašymą galima rasti čia.

Nevyriausybinėmis organizacijomis nelaikomi juridiniai asmenys, kurių daugiau nei trečdalis dalyvių yra juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijoms ar religinėmis bendruomenėmis. Jomis taip pat negali būti politinės partijos, profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai, organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams, taip pat sodininkų bendrijos, daugiabučių namų bendrijos, šeimynos, nuolatinės arbitražo institucijos.

Žyma Juridinių asmenų registre, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, įregistruojama per 3 darbo dienas.


Ukmergės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti 2021 metų sveikatos projektų paraiškas >>