NVO aktualijos

Vietos bendruomenių atstovai iš Vidiškių ir Žemaitkiemio seniūnijų dalyvavo mokymų ciklo Strategiškai tvari vietos bendruomenių plėtra sumanių kaimų kūrimo koncepcijoje“ baigiamojoje sesijoje

 Š.m. lapkričio 17 ir 18 dienomis Vidiškių miestelio bendruomenės namuose Žemaitkiemio ir Vidiškių seniūnijų vietos bendruomenių atstovai rinkosi į baigiamąją Savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų kvalifikacijos tobulinimas ir tarpsektorinio bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas“ pagal  Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Vietos projektų  pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ mokymų sesiją „Strategiškai tvari vietos bendruomenių plėtra sumanių kaimų kūrimo koncepcijoje“. Mokymų sesijos dalyviai buvo supažindinti su žalio kurso, tvarumo, bendradarbiavimo ir sumanaus valdymo sampratomis bei galimybėmis strategiškai praktiškai pritaikyti įgytas žinias ateinantiems kaimo plėtros procesams. Seniūnijų vietos bendruomenių savivaldybės įstaigų, vietos verslo, kaimo bendruomenių atstovai, menininkai turėjo galimybę praktiškai įvertinti vietos bendruomenių vertybes, apžvelgti naujoves, kurios sustiprino bendruomenę ar turėjo reikšmės jos vystymosi potencialui, pasidalinti mintimis ir patyrimais, įgyvendinant tvaresnio vartojimo politiką, apžvelgti klimato kaitos pokyčių įtaką dabarčiai ir ateičiai, pasigilinti į sumanaus valdymo subtilybes.

Džiugu, kad spalio - lapkričio mėnesiais kaimo vietovėse vykusiose keturiose mokymų sesijose „Strategiškai tvari vietos bendruomenių plėtra sumanių kaimų kūrimo koncepcijoje“ pavyko suburti net 135 rajono gyventojus. Projektas dar nėra baigtas, strategiškai tvari vietos bendruomenių plėtra galima tik į plėtros procesus įtraukiant kuo didesnį dalyvių skaičių.  Smagu, kad į mokymus aktyviai įsitraukė bibliotekų, kultūros centro, Ukmergės socialinių paslaugų centro, seniūnijų administracijų, kaimo bendruomenių, NVO ir vietos verslo atstovai. Veikdami skirtingose komandose, vietos bendruomenių plačiaja prasme atstovai, dirbo partnerystėje, stengdamiesi išsiaiškinti bendras, vienijančias bendruomenę vertybes, analizavo vietos bendruomenių ekonomikos ir socialinę įvairovę, mokėsi įžvelgti galimybes pažengusiose srityse, ugdė gebėjimus veikti partnerystėje, aptarė esamą problematiką ir svajojo apie ateities perspektyvas, prisitaikant prie naujovių ir vykstančių pokyčių.