NVO steigimas

NVO teisinės formos

Apsisprendus dėl teisinės formos, organizacijos steigimas gali vykti dviem būdais
įprastu (notariniu) būdu arba elektroniniu būdu.

Skirtumas yra toks, kad steigiant elektroniniu būdų Jūsų pagrindinis organizacijos dokumentas – įstatai – bus sugeneruotas automatiškai ir daug pasirinkimo laisvės juos redaguoti neturėsite, tačiau toks variantas Jums kainuos gerokai pigiau.

Taip pat steigiant organizaciją elektroniniu būdų būtina turėti el. parašą ir jo pagalba prisijungti prie Registrų centro savitarnos bei organizacijos pavadinimas yra laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą.

Registrų centras, gavęs prašymą laikinai įrašyti pavadinimą, patikrina, ar pavadinimas nėra tapatus:

 • įregistruotų juridinių asmenų pavadinimams;
 • laikinai įrašytiems į registrą pavadinimams;
 • nacionaliniams, Bendrijos bei išplėstiems į Lietuvą tarptautiniams prekių ženklams.

Neradus kliūčių, pavadinimas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną yra laikinai įrašomas į registrą.

Už laikiną pavadinimo įrašymą mokamas atlyginimas.

Elektroniniu būdu dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu: 

 • steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą*;
 • dokumentai rengiami vadovaujantis patvirtintomis pavyzdinėmis (nuostatų, įstatų, steigimo akto ar steigimo sutarties) formomis;
 • juridinio asmens pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“;
 • yra patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas naudoti patalpas buveinei registruoti, jeigu patalpos nėra steigėjo asmeninė nuosavybė;
 • asociacijos, viešosios įstaigos ar labdaros ir paramos fondo veiklos tikslai ir veiklos sritys atitinka Viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslų ir veiklos sričių klasifikatorių;
 • pavadinimas yra laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą.

Dokumentai, kurie turi būti parengti steigėjų ir patvirtinti notaro:

Įprastai turėsite pateikti šiuos dokumentus:

 • Įstatus
 • Steigimo sutartį
 • Steigiamojo susirinkimo protokolą
 • Leidimą dėl juridinio asmens įregistravimo patalpoje

SvarbuTarp jūsų steigiamojo susirinkimo ir duomenų įregistravimo juridinių asmenų registre negali praeiti daugiau kaip šeši mėnesiai.