Įgyvendinami projektai

  • Titulinis
  • Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Ukmergės rajone
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Ukmergės rajone

Projektas

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Ukmergės rajone NR. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0035 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Tikslas

Pagerinti Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti jų prieinamumą.

Siektini rezultatai

Užtikrinti Ukmergės PSPC infrastruktūrą, atnaujinant patalpas, pritaikant ir įsigyjant įrangą, reikalingą pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

Įgyvendinimo laikotarpis

2019–2020

Projekto vertė Eur

615 175,30

Savivaldybės lėšos

46 138,16