2021–2027 m. strateginis plėtros planas

  • Titulinis
  • 2021–2027 m. strateginis plėtros planas

2021 06 25 

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 7-125 patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės
2021–2027 m. strateginis plėtros planas


Rengiamas 2021–2027 m. laikotarpio strateginis plėtros planas

Baigiantis Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijos 2014–2020 m. įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti miesto plėtros strategijos tęstinumą, pradedamas rengti 2021–2027 m. laikotarpio strateginis plėtros planas.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos užsakymu septynerių metų laikotarpio strateginį plėtros planą rengs UAB Smart Continent LT, laimėjusi viešąjį šios paslaugos pirkimo konkursą.

Praėjusią savaitę į savivaldybę buvo atvykę UAB Smart Continent LT direktorius Andrius Jaržemskis, jo pavaduotoja Ieva Girdvainienė ir projektų vadovė Gintarė Vitkauskaitė. Susitikę su savivaldybės vadovais, skyrių vedėjais ir specialistais, įmonės atstovai aptarė plano rengimo etapus, metodiką, miesto problemas, ateities vizijas ir kt.

Į 2021-2027 m. strateginio plėtros plano rengimą bus siekiama įtraukti esamus ir išvykusius ukmergiškius, bendruomenes ir seniūnaitijų atstovus, socialinius ir ekonominius partnerius bei įvairių sričių specialistus.

Kviečiame sekti informaciją ir prisidėti prie miesto bei rajono plėtros!Patvirtinta Darbo grupių sudėtis

Rengiant miesto viziją, strateginio plėtros plano prioritetus, tikslus, uždavinius, priemones bei rodiklius 2021–2027 m. laikotarpiui, administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos keturios darbo grupės. Darbo grupės apima tokias sritis, kaip ekonominę plėtrą, aplinkosaugą, švietimą, kultūrą ir sportą bei socialinę paramą. Į darbo grupių sudėtis įtraukti tarybos nariai, savivaldybės administracijos darbuotojai, savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovai, savivaldybėje veikiančio verslo atstovai, kiti aktyvūs bendruomenės nariai. Susitikimus su darbo grupėmis planuojama organizuoti spalio – lapkričio mėnesiais. Įsakymas dėl darbo grupių sudarymo →
Sudaryta strateginio plėtros plano rengimo koordinacinė grupė

Vadovaudamasi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 7-246 patvirtinto Ukmergės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo 17 punktu, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, vykdanti direktoriaus funkcijas, Dalė Steponavičienė sudarė Ukmergės rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginio plėtros plano rengimo koordinacinę grupę.

Jos pirmininku paskirtas Darius Varnas, savivaldybės administracijos direktorius, nariais: D.Steponavičienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Rima Boškevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja Vida Butkevičienė,  Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas Aidas Dutkus, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Lolita Gerulskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Zina Kurmelienė, Turto valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja Algimanta Laskauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Gediminas Narbutas, Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjas Darius Paškevičius,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Artūras Sakalauskas,  Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Salvijus Stimburys, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyr. specialistė, vykdanti savivaldybės gydytojos funkcijas Inga Pračkailė.

Koordinacinės grupės nariams pavesta dalyvauti Ukmergės rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginio plėtros plano rengimo procese pagal savo kompetencijas ir veiklos sritį.

Įsakymą galima rasti čia

Praėjusią savaitę dalis šios koordinacinės grupės narių kartu su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos darbuotojais ir seniūnais dalyvavo mokymuose „Komandos formavimas, ruošiantis savivaldybės 2021-2027 metų strateginio plėtros plano parengimui“, kuriuos vedė lektorė Lidija Laurinčiukienė.Pasirengta 2021-2027 m. strateginio plėtros plano rengimui

Š. m. spalio 14 dieną įvykusiame Ukmergės rajono savivaldybės 2021-2027 m. strateginio plėtros plano projekto rengimo darbo grupių posėdyje pristatyta ir išanalizuota esama situacija, pasirengta Ukmergės rajono savivaldybės 2021-2027 m. strateginio plėtros plano rengimui.Suformuluota vizija bei keturi prioritetai, pateikti preliminarūs siūlymai dėl tikslų, uždavinių bei priemonių

Rengiant Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2027 m. laikotarpio strateginį plėtros planą, 2020 m. lapkričio mėnesį plano rengėjai Smart Continent LT organizavo 4 posėdžius su darbo grupių atstovais. Posėdžių metu buvo suformuluota vizija bei keturi prioritetai, pateikti preliminarūs siūlymai dėl tikslų, uždavinių bei priemonių.

Vizija: Ukmergės rajonas – istorinę atmintį puoselėjantis kraštas Lietuvos kryžkelėje, kuriame patogu ir sveika gyventi, verta investuoti ir kurti ateitį
1 prioritetas. Palankios verslui ir inovacijoms aplinkos kūrimas ir gyvenimo kokybės gerinimas
2 prioritetas. Ukmergės rajono subalansuota plėtra
3 prioritetas. Atvira, kūrybiška, besimokanti, veržli ir pažangi Ukmergės krašto bendruomenė 
4 prioritetas. Sveikas ir aktyvus, socialiai atsakingas bendruomeniškas kraštas 

Ukmergės rajono savivaldybė iki 2021 m. vasario 5 d. kviečia gyventojus prisidėti prie Ukmergės rajono ateities planavimo ir išsakyti savo nuomonę, teikiant pasiūlymus Ukmergės rajono savivaldybės 2021 – 2027 m. strateginio plėtros plano priemonėms. Siūlymus galite teikti šiuo elektroniniu paštu: [email protected].

Pateiktos priemonės bus svarstomos darbo grupių metu ir galimai įtraukiamos į Ukmergės rajono savivaldybės 2021 – 2027 m. strateginio plėtros plano priemonių planą.

Kviečiame sekti informaciją ir prisidėti prie miesto bei rajono plėtros!Preliminarus priemonių sąrašas ↓
Kokia Ukmergė bus iki 2027 metų? Susipažinkite su parengtu strateginiu plėtros planu

Pranešame, jog artėja į pabaigą Ukmergės rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginio plėtros plano (SPP) rengimo darbai. 

Koks bus Ukmergės miestas ir rajonas iki 2027 metų? Kokie svarbiausi plėtros prioritetai, įžvalgos, vizija?

SPP rengimo darbai startavo praėjusių metų birželį. Pirmiausia buvo atliekama Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikio 2014-2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė ir Ukmergės rajono socialinės ekonominės būklės (vidaus ir išorės aplinkos) bei stipriųjų ir silpnųjų pusių, galimybių, grėsmių (SSGG) analizė.

Parengus šias analizes buvo sudarytos keturios darbo grupės skirtingomis tematikomis. Į jas buvo įtraukti Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos skyrių (padalinių) vadovai ir specialistai, Savivaldybės socialinius-ekonominius partnerius (Ukmergės rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų bei įmonių atstovus, verslo ir visuomeninių organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis). Įvyko aštuoni darbo grupių susitikimai, kurių metu septynerių metų laikotarpiui buvo kuriama vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės.

Preliminarūs rezultatai buvo paviešinti ir gyventojai galėjo teikti pasiūlymus. Atsižvelgiant į pasiūlymus ir toliau tęsiant darbus su Savivaldybės administracijos darbuotojais planas buvo koreguojamas ir dabar kviečiame visuomenę susipažinti su parengtu SPP projektu bei dar kartą išsakyti nuomonę. Galutinį SPP dokumentą tvirtinimui rajono savivaldybės tarybai planuojama teikti gegužės mėnesio pabaigoje.

Jei dar turite kokių idėjų ar pasiūlymų dėl SPP, prašome iki š. m. balandžio 16 d. apie tai parašyti el. paštu: [email protected].

Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginis plėtros planas ↓