Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Ukmergės r. sav.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Ukmergės rajono savivaldybėje 

2022 m. vykdomi projektai:

Svarbi informacija projektų vykdytojams:

Projektų vykdytojai kiekvieną ketvirtį (iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. arba iki einamųjų metų gruodžio 31 d.) pateikia Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui finansines ataskaitas apie finansuojamo projekto lėšas:

(Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ne anksčiau kaip nuo Sutarties su savivaldybės administracija pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 15 d. arba iki projekto pabaigos).

Projektų vykdytojai iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pateikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriui veiklos ataskaitas apie finansuoto projekto vykdymą.

Prie ataskaitos privaloma pridėti projekto

  1. finansinių dokumentų kopijas (sąskaitas-faktūras, apmokėjimą įrodantys dokumentai (banko sąskaitų išrašai)),
  2. rašytinę ar vaizdinę medžiagą apie Projekto įgyvendinimą, pasiektus rezultatus.  
  3. Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma

Kontaktinis asmuo – savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vyr. specialistė Reda Liubomirskienė, tel. 8 340 68391, (mob. +370 618 03671)el. p. [email protected]