NVO projektų atrankos konkursas

Herbas

2022 M. UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NVO VEIKLOS SKATINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS

NVO veiklos skatinimo projektų atrankos konkurso tikslas – skatinti ir stiprinti Ukmergės rajone veikiančių NVO iniciatyvumą, veiklos tradicijas, padėti spręsti aktualias problemas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2022 m. NVO veiklos skatinimo projektų atrankos konkurso metu iš viso surinko 52 nevyriausybinių organizacijų paraiškas.

2022 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami ir vykdomi projektai:

Svarbi informacija projektų vykdytojams:

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir finansavimą gavusios NVO vadovas ar jo įgaliotas asmuo sudaro Savivaldybės skirto finansavimo panaudojimo sutartį (konkurso nuostatai 49 p., nuostatų 3 priedas)

Atvykdami pasirašyti projekto finansavimo sutarties, vykdytojai pateikia užpildytą finansinę sąmatą prie projekto sutarties:

Projektų vykdytojai kiekvieną ketvirtį (iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.) pateikia Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui finansines ataskaitas apie finansuojamo projekto (konkurso nuostatai 54 p.) lėšas:

Projektų vykdytojai, pagal numatytą projekto įgyvendinimo laiką, už kiekvieną ketvirtį (iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., bet ne vėliau kaip kitų metų sausio 10 d.) pateikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo skyriui veiklos ataskaitas apie finansuoto projekto vykdymą. Prie ataskaitos privaloma pridėti projekto finansinių dokumentų kopijas (sąskaitas-faktūras), turimą rašytinę ar vaizdinę medžiagą apie Projekto įgyvendinimą. (Konkurso nuostatai 54.1. p.)

Kontaktinis asmuo – savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vyr. specialistė Reda Liubomirskienė, tel. 8 340 68391, (mob. +370 618 03671)
el. p. [email protected]Archyvas