NVO projektų atrankos konkursas

NVO projektų atrankos konkurso tikslas – skatinti ir stiprinti Ukmergės rajone veikiančių NVO iniciatyvumą, veiklos tradicijas, padėti spręsti aktualias problemas

Herbas

Skelbiamas 2021 metų nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos išlaidoms kompensuoti paraiškų atrankos konkursas Ukmergės rajono savivaldybėje

Kviečiame Ukmergės rajone registruotas ir/ar veikiančias nevyriausybines bei bendruomenines  organizacijas teikti paraiškas atrankos konkursui dėl einamųjų metų veiklos išlaidų kompensavimo

Konkursui teikiamos NVO paraiškos pagal šias įgyvendintos veiklos kryptis:

1. NVO veiklos stiprinimo ir organizavimo būtinosioms išlaidoms kompensuoti;
2. su NVO steigimu ir įregistravimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;
3. pakeistų juridinių asmenų duomenų ir/ar dokumentų pakeitimo registravimo išlaidoms kompensuoti;
4. NVO atstovų dalyvavimo seminarų/mokymų dalyvio mokesčio išlaidoms kompensuoti.

Pareiškėjas (NVO) konkursui gali teikti vieną paraišką pagal nustatytą formą:

Minimali išlaidų kompensavimo suma  – 100,00 Eur
Maksimali išlaidų kompensavimo suma – 250,00 Eur
Paraiškos priimamos nuo 2021 m. lapkričio 10 d. iki 2021 m. lapkričio 25 d.  16.45 val. (imtinai)

Paraiškų pateikimo būdai:

Paraiška turi būti teikiama užpildyta kompiuteriu pagal nustatytą formą, pasirašyta vadovo parašu ir patvirtinta antspaudu (jeigu organizacija turi), kartu su lydraščiu bei pridedamais dokumentais.
-        elektronine versija el. pašto adresu - priimamasis@ukmerge.lt (nuskenuota su parašais, patvirtinta antspaudu, kartu su kitais dokumentais vieno formato failu).
-        kaip popierinis dokumentas įdedama į pašto dėžutę, esančią vidiniame Savivaldybės administracijos pastato kiemelyje prie įėjimo į pastatą, adresu Kęstučio a. 3, Ukmergė.
Paraišką su priedais turi teisę teikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Teikiami dokumentai (teikiamas vienas paraiškos su priedais egzempliorius):

  • paraiška (Aprašo 1 priedas);
  • įgaliojimas, jeigu paraišką ar jos priedus pasirašo įgaliotas asmuo;
  • organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją arba Juridinio asmenų registro (JAR) išrašą ar elektroninį sertifikuotą išrašą ir įstatus, kai organizacija įsteigta/užregistruota einamaisiais kalendoriniais metais;
  • paramos skyrimo poreikį pagrindžiančių dokumentų, t.y. išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • nekilnojamojo turto valdymo teisėtumą pagrindžiančių dokumentų kopijas;
  • kita informacija, kurią pareiškėjas mano esant reikalinga pateikti.

Kontaktinis asmuo – savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vyr. specialistė Reda Liubomirskienė, tel. 8 340 68391,  +370 618 03671, el. p. r.liubomirskiene@ukmerge.lt  

Informacinis renginys dėl priemonės įgyvendinimo vyks nuotolinėmis ryšio priemonėmis ZOOM programėlės pagalba š.m. lapkričio 11 d. 16 val.

Prisijungimai:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87694529963?pwd=a29iMExuWFRibkM4ZyszdXo1VkZqUT09
Meeting ID: 876 9452 9963
Passcode: 892394 

Herbas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo projektų
finansavimo informacija 2021 m.

Svarbi informacija projektų vykdytojams:
Projektų vykdytojai kiekvieną ketvirtį (iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.) pateikia Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui finansines ataskaitas apie finansuojamo projekto (konkurso nuostatai 54 p.) lėšas:

Kontaktinis asmuo – savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vyr. specialistė Reda Liubomirskienė, tel. 8 340 68391,  +370 618 03671, el. p. r.liubomirskiene@ukmerge.lt   Archyvas