Įgyvendinami projektai

Įgyvendinami projektai

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.1

Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo)

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.2

Ukmergės miesto gatvių apšvietimo modernizavimas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.3

Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.4

Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra (konteinerių aikštelių statyba, rūšiavimo priemonių įsigijimas)

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.5

Dienos socialinės globos paslaugų prie Ukmergės nestacionarių paslaugų centro plėtra

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.6

Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.7


Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.8


Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.9

Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.10

Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Ukmergės mieste

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.11

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB „Teragyda“

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.12

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB „Vilkmergės klinika“

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.13 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves logotipas

Siesikų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.14

Sveikos gyvensenos skatinimas Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.15

Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.16

Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas

Skaityti daugiau »

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves logotipas nr2


Taujėnų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.17

Turizmo maršruto Elektrėnai-Širvintos-Ukmergė informacinės infrastruktūros plėtra

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.18

Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.19

Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas (II etapas)

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.26


Žemo slenksčio paslaugų Ukmergės rajone teikimas asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų

Skaityti daugiau »

 

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.20

Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.21

Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.22 Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.23

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje

Skaityti daugiau »

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves logotipas nr4

Vidiškių miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Skaityti daugiau »

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves logotipas nr5

Želvos miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.24

Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.25

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.26


Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste II etapas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.27

Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas

Skaityti daugiau »

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves logotipas nr7

Vidiškių miestelio viešosios kelių infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.28

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.29

Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui


Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.30


Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui

Skaityti daugiau »

Sporto rėmimo fondo logotipas

Mažųjų judėjimo džiaugsmas

Skaityti daugiau »
apva ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos logotipai nr2

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (M1, M2 klasės)

Skaityti daugiau >>

apva ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos logotipai nr1

Būstų nuotekų sistemų prijungimas prie Ukmergės m. centralizuotų buitinių nuotekų tinklų 

Skaityti daugiau »

Socialinio būsto plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje

Skaityti daugiau »