Įgyvendinami projektai

Įgyvendinami projektai

Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo)

Skaityti daugiau »

Ukmergės miesto gatvių apšvietimo modernizavimas

Skaityti daugiau »

Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra (konteinerių aikštelių statyba, rūšiavimo priemonių įsigijimas)

Skaityti daugiau »

Dienos socialinės globos paslaugų prie Ukmergės nestacionarių paslaugų centro plėtra

Skaityti daugiau »

Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste

Skaityti daugiau »


Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas

Skaityti daugiau »


Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste

Skaityti daugiau »

Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Ukmergės mieste

Skaityti daugiau »

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB „Teragyda“

Skaityti daugiau »

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB „Vilkmergės klinika“

Skaityti daugiau »

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Siesikų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Skaityti daugiau »

Sveikos gyvensenos skatinimas Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas

Skaityti daugiau »

Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas

Skaityti daugiau »


Taujėnų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Skaityti daugiau »

Turizmo maršruto Elektrėnai-Širvintos-Ukmergė informacinės infrastruktūros plėtra

Skaityti daugiau »

Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas

Skaityti daugiau »

Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas (II etapas)

Skaityti daugiau »


Ukmergės rajono Dainavos gyvenvietės viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Skaityti daugiau »

Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas

Skaityti daugiau »

Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra

Skaityti daugiau »

Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)

Skaityti daugiau »

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje

Skaityti daugiau »

Vidiškių miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Skaityti daugiau »

Želvos miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Skaityti daugiau »

Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas

Skaityti daugiau »

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »


Žemo slenksčio paslaugų Ukmergės rajone teikimas asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų

Skaityti daugiau »

Ukmergės rajono Leonpolio kadastrinės vietovės hidrotechnikos statinio ant Armonos upės ir Deltuvos kadastrinės vietovės tilto per Armonos upę rekonstrukcija 

Skaityti daugiau »


Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste II etapas

Skaityti daugiau »

Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas

Skaityti daugiau »

Vidiškių miestelio viešosios kelių infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Skaityti daugiau »

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas

Skaityti daugiau »

Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui


Skaityti daugiau »


Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui

Skaityti daugiau »

Mažųjų judėjimo džiaugsmas

Skaityti daugiau »
Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (M1, M2 klasės)

Skaityti daugiau >>