Įgyvendinami projektai

Įgyvendinami projektai

apva ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos logotipai nr1

Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti

Skaityti daugiau» 

 "Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija"

Skaityti daugiau»

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.3

Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.7


Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.8

Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero  ir Ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas

Skaityti daugiau » 

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.9

Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.27

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“

Skaityti daugiau» 

Melioracijos griovių ir juose esančių statinių Ukmergės rajono savivaldybės Pivonijos seniūnijos Jačionių k., Bakšionių k., Verškainių k., Pabaisko seniūnijos Ūlyčninkų k., Varkalių k., Nenortų I k., Nenortų II k., Maigių II k., Sargelių k. rekonstravimas

Skaityti daugiau» 

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.15

Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.16

Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.13 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.17

Turizmo maršruto Elektrėnai-Širvintos-Ukmergė informacinės infrastruktūros plėtra

Skaityti daugiau »

Socialinio emocinio ugdymo sprendimai

Skaityti daugiau» 

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.20

Ukmergės miesto gatvių apšvietimo modernizavimas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.26


Žemo slenksčio paslaugų Ukmergės rajone teikimas asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų

Skaityti daugiau »

 

apva ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos logotipai nr1

Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti

Skaityti daugiau» 

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.23

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.25

Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

 

apva ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos logotipai nr1

Savivaldybės viešojo pastato, esančio Kęstučio a. 5, Ukmergė, atnaujinimas

Skaityti daugiau »

 

Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas 

Skaityri daugiau»

apva ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos logotipai nr1

Dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui 

Skaityti daugiau»

„Tūkstantmečio mokyklų” programa

Skaityti daugiau»

Melioracijos griovių ir juose esančių statinių, Ukmergės r. sav. Vidiškių sen. Bimūnų k., Šaukavos k., Tvarkų k., Deltuvos sen., Grizikų k., Milašiūnų k., Jakutiškių k., Siesikų sen. Naujasėdžių k., Geratiškių, k., Šiliūnų k., Meškučių k., Tulpiakiemio k. rekonstravimas

Skaityti daugiau >>

„Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas“ 

Skaityti daugiau>>