Įgyvendinami projektai

Įgyvendinami projektai

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.1

Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo)

Skaityti daugiau »

apva ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos logotipai nr1

Būstų nuotekų sistemų prijungimas prie Ukmergės m. centralizuotų buitinių nuotekų tinklų 

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.3

Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.4

Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra (konteinerių aikštelių statyba, rūšiavimo priemonių įsigijimas)

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.7


Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.8


Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.9

Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste

Skaityti daugiau »

Socialinio būsto plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.14

Sveikos gyvensenos skatinimas Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.15

Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.16

Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.13 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.17

Turizmo maršruto Elektrėnai-Širvintos-Ukmergė informacinės infrastruktūros plėtra

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.18

Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.20

Ukmergės miesto gatvių apšvietimo modernizavimas

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.26


Žemo slenksčio paslaugų Ukmergės rajone teikimas asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų

Skaityti daugiau »

 

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.25

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.23

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje

Skaityti daugiau »

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.25

Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra Ukmergės rajone

Skaityti daugiau »

 

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.27

Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas

Skaityti daugiau »

 

Kuriame Lietuvos ateitį logotipas nr.27

Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero  ir Ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas

Skaityti daugiau » 

apva ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos logotipai nr1

Dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui 

Skaityti daugiau»

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Kauno g. ir Žiedo g. atkarpų rekonstrukcija, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste

Skaityti daugiau» 

 Turizmo viešosios infrastuktūros plėtra ir aplinkos pritaikymas gyventojų poreikiams Ukmergės rajone, įrengiant vandens transporto priemonių nuleidimo vietas

Skaityti daugiau»

Atsinaujinančių energijos išteklių (vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams

Skaityti daugiau» 

apva ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos logotipai nr1

Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti

Skaityti daugiau» 

apva ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos logotipai nr1

Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti

Skaityti daugiau» 

 VšĮ Ukmergės ligoninės Priėmimo skyriaus atnaujinimas siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę

Skaityti daugiau»