Renginys

2024 m. Gegužės 6 d.

Aktyvaus laisvalaikio mėgėjai kviečiami dalyvauti žygyje „Pasieniečių keliais 2024“

2024 m. gegužės 25 d. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Pasieniečių mokykla ir Pėsčiųjų žygių asociacija kviečia dalyvauti pagarbos žygyje „Pasieniečių keliais 2024“.

Žygis  skirtas atminti ir pagerbti žuvusius Lietuvos bei Ukrainos pasieniečius.

ŽYGIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – atminti ir pagerbti žuvusius Lietuvos ir Ukrainos pasieniečius.

Uždaviniai:

- propaguoti pasieniečio profesiją, keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, aktyvią ir sveiką gyvenseną;
- skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, bendradarbiavimą tarp šalies ir užsienio institucijų, įstaigų, organizacijų, įvairių tautų bendruomenių;
- ugdyti pilietiškumą, puoselėti kultūros ir istorines tradicijas;
- tobulinti fizinį ir psichologinį pasirengimą.

ORGANIZATORIAI

Renginį organizuoja Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Pasieniečių mokykla, Pėsčiųjų žygių asociacija.

Informacija skelbiama: http://www.pasienietis.lrv.lt, www.pza.lt ir www.facebook.com/pzasociacija.

Kontaktai: Žygio organizatoriai +370 68738748, [email protected]

DATA IR VIETA

Gegužės 25 d. Pasieniečių mokykla. Pasieniečių g. 11, Medininkų k., LT, Vilniaus r. https://www.google.com/maps/@54.5515695,25.6664063,17z?authuser=0

RENGINIO PROGRAMA

8–10 val. – atvykimas, startas;
12-17 val. - žygio finišas, apdovanojimai.

DALYVIAI

Gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai individualiai ir komandomis.

REGISTRACIJA

Tik internetu: https://forms.gle/NPRpej7rwQbYmvmr5   

Registracija vykdoma iki gegužės 20 d.;

Iki registracijos pabaigos galima daryti pakeitimus ir atsisakyti dalyvauti žygyje. Vėliau pakeitimai galimi tik atvykus į žygį starto metu.

DALYVIO MOKESTIS IR APMOKĖJIMO BŪDAI

Simbolinis žygio dalyvio mokestis

Kaina

Mokėjimas

Vieta

be medalio

5 €

Tik grynaisiais

Starto vietoje

su medaliu

25 €

Tik grynaisiais

Starto vietoje

Dalyvio mokestis su medaliu arba be medalio mokamas tik grynaisiais atvykus į renginį. Sąskaitų-faktūrų, kvitų neišrašome.

Atsisakius dalyvauti arba neįveikus žygio, dalyvio mokesčio negrąžiname.

ŽYGIO TRASOS ĮVEIKIMAS

Trasa

Laikas

Pastabos

~21 km

4-6 val.

nesunki trasa įvairaus pajėgumo žygeiviams

Dalyviai startuoja savarankiškai nuo 8.00 iki 10.00 val.

Dalyviai turi įveikti trasą iki 17.00 val.

Žygio trasa, kontroliniai ir poilsio punktai žymimi specialiais ženklais, rodyklėmis bei juostomis.

DALYVIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 • Privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Privalo laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką, laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų.
 • Privalo informuoti organizatorius apie pasitraukimą iš žygio.
 • Draudžiama skleisti politinę propagandą, šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus.
 • Žygio metu turi tausoti savo sveikatą, esant būtinybei kreiptis į medikus.
 • Įveikdami trasą, dalyviai (komandos) nesivaržo.
 • Draudžiama, įveikiant trasą, naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis ir bėgti.
 • Leidžiama dalyvauti su naminiais augintiniais.
 • Turi teisę laisvai skleisti savo nuomonę, pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti.
 • Dalyvis žygio metu pats atsako už savo gyvybę, sveikatą ir asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

APDOVANOJIMAI

Įveikę trasą dalyviai apdovanojami diplomais ir medaliais (juos apmokėję). Medalių kiekis ribotas.

KITA INFORMACIJA

 • Žygio startas ir finišas – Pasieniečių mokykla. Pasieniečių g. 11, Medininkų k., LT, Vilniaus r.
 • Atvykti ir startuoti dalyviai gali pasirinktinai tarp 8.00  ir 10.00 val.
 • Starte/finiše ir trasos pusiaukelėje veiks tualetai.
 • Bus tiekiamas geriamasis vanduo.
 • Organizatoriai, vadovaudamiesi šiais nuostatais, pasilieka teisę žygio dalyvius diskvalifikuoti.
 • Informaciją  apie žygį galima parsisiųsti  Word Doc formatu čia.