Renginys

2022 m. Lapkričio 16 d.

Choro „Tremtinys“ vadovės knygos pristatymas

Kartu su atgimusia Lietuva, 1989 m. Ukmergės kultūros centre savo veiklą pradėjo mišrus politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremtinys“. Jau daugiau nei 30 metų kolektyvo dainos skamba šalies miestuose, miesteliuose ir kaimuose. Jos, pilnos skausmo ir išgyvenimų, tikėjimo ir vilties, skamba šventinant koplytstulpius ir kryžius žuvusiems už Lietuvos laisvę, prie paminklų grįžusiems ir negrįžusiems tremtiniams ir politiniams kaliniams atminti, partizanų kovos ir žūties vietose. Choro vadovė Julė Juodienė, norėdama įprasminti šią gražią sukaktį bei išsaugoti visiems brangius prisiminimus, sudėjo juos į knygą „Aš parašysiu laišką jums kaip laisvės dainą“.

Ta proga, gruodžio 3 d. 13 val. Ukmergės kultūros centre vyks knygos pristatymo renginys, kurio metu skambės tremtinių ir politinių kalinių chorų (Ukmergės choras „Tremtinys“, Kauno choras „Ilgesys“, Kėdainių choras „Diemedis“, Marijampolės choras „Godos“) ir liaudiškos muzikos kapelos „Vieversa“ atliekamos dainos, dainuotos tolimame Sibire ir partizanų namais tapusiuose Lietuvos miškuose.