Renginys

Informacinis pranešimas apie projektinius pasiūlymus (statinio esančio Anykščių r. ir Ukmergės r. dalis)
2020 m. Gruodžio 29 d.

Informacinis pranešimas apie projektinius pasiūlymus (statinio esančio Anykščių r. ir Ukmergės r. dalis)

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų, 110 kV OL Vidiškiai – Skiemonys Anykščių r. sav. ir Ukmergės r. sav. rekonstravimo projektas. 

Statinio operatyvinis pavadinimas: Vidiškiai - Skiemonys (statinio esančio Anykščių r. ir Ukmergės r. dalis)

Projekte numatyta darbų apimtis:

Ukmergės rajono savivaldybės dalyje planuojama pakeisti esamos 110kV oro linijos „Vidiškiai -Skiemonys“ esamą žaibosaugos trosą nauju žaibosaugos trosu su šviesolaidiniu kabeliu. Esamos atramos keičiamos nebus.

Statybos rūšis: Rekonstravimas;

Statinio kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai tinklai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: elektros tinklai;

Projektuotojas:

UAB „Energetikos projektai”, įm. k. 300583958, PV Paulius  Žymančius, atestato Nr. 35357, el. p. [email protected], tel.8 60350352, Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165, Kaunas.

Statytojas:

Litgrid, AB, įm. k 302564383, Viršuliškių skg. 99B, LT-05131, Vilnius, tel. 8707 02171. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

https://www.ukmerge.lt arba Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165, Kaunas tel.8 603 50352, darbo dienomis 9-16 val., iki 2021-01-19.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu iki 2021-01-18 elektroninio pašto adresu [email protected].

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:

Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165, Kaunas. 2021-01-18,  15:30. Nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:   https://zoom.us/j/95032065729?pwd=RndnRjJrSUZ0K3g4S2t4bnpIWVAwQT09

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, kad galėtume Jus įtraukti kaip dalyvį.

Instrukcija (kaip risijungti prie nuotolinio viešo susirinkimo)

Vaizdinė informacija

Projektiniai pasiūlymai