Renginys

vizualizacija
2022 m. Birželio 17 d.

Informuojame apie parengtus asociacijos „Riešės melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų Leonpolio ir Veprių kadastro vietovėse rekonstravimo projektinius pasiūlymus

INFORMACIJA APIE STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis LR statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas ir projekto ekspertizė“, VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis informuojame, kad perengti statinio rekonstravimo projekto, projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas: Asociacijos ,,Riešės melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo Leonpolio ir Veprių kadastro  vietovėse, projektas

Statinių statybvietės adresas: Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Dainavos k., Baraučiznos k., Dainavos k. Veprių sen., Mankūnų k., Veprių k.

Žemės sklypų kadastriniai numeriai: 8130/0005:135; 8130/0005:108; 8130/0005:107; 8130/0001:180;

8130/0005:39; 8130/0005:23; 8130/0005:4; 8130/0005:10; 8130/0005:17; 130/0002:26; 8130/002:25;

8182/0001:508; 8182/0001:505; 8182/0001:266; 8130/0002:442; 8130/0005:93; 8130/0005:97;

8130/0005:98; 8130/0005:40; 8130/0005:138; 8130/0005:136; 8182/0001:70.

Žemės ūkio paskirties žemės sklypų naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: hidrotechnikos statiniai, melioracijos statiniai.

Statybos rūšis: rekonstravimas.

Statinio kategorija: neypatingasis statinys.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: V. Žulio firma „Kumponas“, Kalvarijų 98-18, LT-08221, Vilnius;                                             Projekto vadovas V. Žulys kval. atestato Nr. 32826, S-289-PmAT,

  1. paštas: [email protected], tel.: 8 5 275 77 64.

Projektinius pasiūlymus parengusio  (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): projekto vadovas V. Žulys el. paštas: [email protected], tel.: 8 5 275 77 64.

Statytojas: asociacija „Riešės melioracija“, Pergalės g. 13-1, Vepriai, Ukmergės r. sav., tel. 8 686 57 102,  el. paštas: [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Ukmergės rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.ukmerge.lt, projektuotojo V. Žulio firma „Kumponas“ patalpose, Kalvarijų 98-18, Vilnius iki 2022 m. liepos 11 d. iš anksto suderinus laiką telefonu. Projektinių pasiūlymų rengėjas informaciją teikia darbo dienomis nuo            8.00 val. iki 16.00 val. tel. 8 5 275 77 64, arba el. paštu: [email protected]

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: visuomenės atstovai pasiūlymus, pretenzijas ir pastabas dėl parengtų projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo (2022 m. liepos 11 d., 16.00 val.) projektuotojui ir/ar statytojui raštu, aukščiau nurodytais adresais arba el. paštu:  [email protected].

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): viešas susirinkimas vyks 2022 m. liepos 11d. 16:00  Ukmergės raj. Pabaiskas Bažnyčios g. 12.

Vizualizacija (.pdf)
Projektiniai pasiūlymai (.pdf)