Renginys

2022 m. sausio 20 d.

Korosten ir Ukmergė: partnerystės kūrimas bendram labui

Sausio 28 d. planuojamas antrasis Ukmergės ir Korosten (Ukraina) rajonų savivaldybių susitikimas per ZOOM platformą.

Primename, kad abi savivaldybės dalyvauja tarptautiniame projekte „Pasitikėjimo tiltai“. Šio projekto tikslas- Europos Sąjungos šalių ir Ukrainos keitimasis gerąja patirtimi, skirtingų šalių ir kultūrų piliečių suartinimas, tarptautinių partnerysčių tarp Europos savivaldybių plėtojimas.
Atskirų šalių nuotolinius susitikimus, forumus, keliones inicijuoja ir organizuoja projekto organizatoriai.

Trumpa ligšiolinio Ukmergės ir Korosten miestų bendradarbiavimo apžvalga:

 • 2021 m. spalio 22 d. vykusiame pirmajame posėdyje Korosten ir Ukmergės rajonų savivaldybių atstovai susipažino vieni su kitais, trumpai pristatė savo miestus, rajonus. Būsimi partneriai aptarė bendradarbiavimo sritis, kalbėjo apie ekonomikos plėtrą, ypatingą dėmesį skyrė turizmui, viešųjų paslaugų skaitmeninimui, energijos vartojimo efektyvumui ir kultūrai.
 • Abiejų savivaldybių atstovai dalyvavo 2021 m. gruodžio 10 d. vykusiame tarptautiniame forume „Pasitikėjimo tiltai", kuriame daugiau nei 100 dalyvių pristatė savo savivaldybes.
 • Prieš forumą Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas prisijungė prie kitų savivaldybių merų ir įrašė trumpą vaizdo žinutę, kurioje išreiškė savo nuomonę, kodėl svarbu draugauti su užsienio šalimis ir ką Ukmergės rajonui reiškia tarptautinis bendradarbiavimas (mero žinutę su angliškais subtitrais rasite ČIA, su ukrainietiškais subtitrais- ČIA)
 • Visą informaciją apie projekto dalyvių susitikimus galima rasti PLATFORMAKorosten (UA) ir Ukmergės (EN) interneto svetainėse.
Kad bendravimas būtų glaudesnis, nuspręsta atsisakyti vertėjo paslaugų ir antrojo susitikimo metu bendrauti rusiškai. 
Antrojo susitikimo darbotvarkė:

13:00–13:05

Trumpas pasveikinimas, darbotvarkės ir susitikimo tikslų pristatymas - Yana Brovdiy

13:05–13:15

Kiekvieno partnerio sveikinimai ir naujausia informacija apie tai, kas šiuo metu vyksta kiekvienoje savivaldybėje (po 5 minutes)

13:15–13:25

Memorandumo aptarimas

 • Ką reikėtų pakeisti dabartinėje versijoje?
 • Kokios dar informacijos gali prireikti Tarybos nariams tvirtinant?
 • Kada memorandumas gali būti patvirtintas ir pasirašytas?
 • Kiti klausimai

13:25–14:00

Pažintinės kelionės ir stažuotės tikslų ir sąlygų nustatymas

Orientaciniai klausimai

Kokios geriausios praktikos ir patirties galima įgyti per pažintinę kelionę ir stažuotę kiekvienoje ar kai kuriose pageidaujamose bendradarbiavimo srityse

 • Ekonominė plėtra, ypatingą dėmesį skiriant turizmui;
 • Viešųjų paslaugų skaitmeninimas;
 • Energijos vartojimo efektyvumas;
 • Kultūra;
 • Kitos sritys, kurios prireikus bus įtrauktos.

14:00-14:25

Strateginis žvilgsnis į partnerystę

Orientaciniai klausimai

 • Kaip manote, kokios galėtų būti stipriosios partnerystės pusės ateityje? (pvz., politinė parama, ankstesnė patirtis, atsidavę darbuotojai ir pan.)
 • Kokios, jūsų nuomone, galėtų būti silpnosios partnerystės pusės? (pvz., lėšų trūkumas, bendra kalba ir pan.). Kaip šias silpnybes galima įveikti?

14:25-14:30

Uždarymas ir tolesnų veiksmų aptarimas Yana Brovdiy