Renginys

2022 m. Vasario 15 d.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-02-21 nuotolinis posėdis

2022 m. vasario 21 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

11. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (11298), Pašilės g., Ukmergės m., Ukmergės rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją, ją derinant prie Pivonijos g. inžinerinio statinio. Tokiu būdu palaidojimo vietos teritorija nežymiai sumažėja. Teritorija ŠR pusėje ribojasi su kadastrinių matavimų pagrindu suformuotu sklypu.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras -– 2021-11-05 raštas Nr.(6.1.)2-639.

18. Lietuvos partizanų kapų (45142), Jurgelionių k., Taujėnų sen., Ukmergės rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Aktu objektui siūloma suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį. Objektas patenka į suformuoto sklypo teritoriją.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, – 2020-12-10 raštas Nr. (6.1.)2-595.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. nr. 866654779.

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyrius Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Tel.nr. 866654779, el. [email protected] www.kpd.lt [1]

 Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/d5SCt6ddRBXqsmz