Renginys

Visuomenės informavimas apie dviejų kitos paskirties pastatų Užuraisčio k., Deltuvos sen., Ukmergės r. projektinius pasiūlymus
2020 m. Gruodžio 11 d.

Visuomenės informavimas apie dviejų kitos paskirties pastatų Užuraisčio k., Deltuvos sen., Ukmergės r. projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus  „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti DVIEJŲ KITOS PASKIRTIES (FERMŲ) PASTATŲ (PAUKŠTIDŽIŲ) UŽURAISČIO K., DELTUVOS SEN., UKMERGĖS R. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI.

Projektuojamų pastatų adresas: UŽURAISČIO K., DELTUVOS SEN., UKMERGĖS R., sklypo kad. Nr. 8112/0003:228.              

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Negyvenamieji pastatai. Kitos (fermų) paskirties pastatai – pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita).

Projektuotojas: MB "M13 projektai" į.k. 302952464, buveinės adresas: Spaustuvininkų g. 11-1, Kaunas, kontaktinis asmuo – įmonės direktorius Mindaugas Makštutis, tel. +370 67361151, el. paštas: [email protected]

Statytojas: S.D.

Susipažinimo su projektiniai pasiūlymais laikas, adresas, kontaktai: susipažinti galima 2020.12.09. – 2020.12.31., Spaustuvininkų g. 11-1, Kaune, prieš tai susitarus dėl vizito tel. +370 67361151, el. paštas: [email protected]

Viešas susirinkimasvyks 2020.12.31, 16 val. vaizdo konferencijos metu Zoom platformoje.

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus el. paštu: [email protected] iki viešo susirinkimo.

Projektiniai pasiūlymai ↓

Vaizdinė informacija ↓

Vaizdinė informacija ↓

Vaizdinė informacija ↓