Renginys

projektas
2021 m. gruodžio 28 d.

Dėl pastato Pakalnės g. 24, Ukmergėje rekonstravimo projekto

Visuomenės informavimas apie gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Pakalnės g. 24, Ukmergėje rekonstravimo projektą

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus  4 priedu, rengiamas Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Ukmergė, Pakalnės g. 24 rekonstravimo projektas

Duomenys apie rekonstruojamą statinį

Adresas: Ukmergė, Pakalnės g. 24, žemės sklypo kadastrinis Nr. 8170/0012:40, unikalus Nr.8170-0012-0040.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto).

Statinio kategorija: neypatingasis.

Pastato unikalus numeris: Nr.8192-0000-4018.  

Projektuotojas: UAB „Ukmergės projektas“,
į/k 302518966,                                                                                                              
projekto vadovas Saulius Sakalis, atestatų Nr. A514 Nr. 0514, el.p. info@ukmergesprojektas.lt, tel. 8 340 61 499

Statytojas: D. V.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š. m. gruodžio mėn. 14 d. – gruodžio mėn. 28 d., 8.0017.00 valandomis, Kęstučio a.4, Ukmergė.

Informacija telefonu 8 340 61499.

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu: Kęstučio a. 4, LT 20130 Ukmergė, arba el.p. info@ukmergesprojektas.lt, iki viešo susirinkimo.

Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. gruodžio mėn. 28 d. 17.00 val. Ukmergėje, Kęstučio a. 4.