Renginys

2020 m. Gruodžio 7 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą vandentiekio tinklų Pavasario g., Ukmergėje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pavasario g., Ukmergė.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vandentiekio tinklai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Atamis“. Projekto vadovas Gintas Stankus, el. paštas [email protected], tel. 8 5 2728334.

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Ukmergės rajono savivaldybė, Kęstučio a. 3, Ukmergė. El. pašto adresas [email protected], tel. 8 340 60314.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, tel. Nr. 8 5 2728334. Darbo dienomis nuo 9.00-16.00 val. (pietūs 11.30-12.30 val.) bei Ukmergės rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.ukmerge.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2020-12-23. 

Pašto adresas korespondencijai: UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius arba elektroniniu paštu: [email protected].

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2020 m. gruodžio 23 d., 16 val.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

VAIZDINĖ INFORMACIJA