Renginys

Visuomenės informavimas apie pastato Ukmergės r., Taujėnų sen., Jurgelionių k. projektinius pasiūlymus
2020 m. Gruodžio 11 d.

Visuomenės informavimas apie pastato Ukmergės r., Taujėnų sen., Jurgelionių k. projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti KITOS PASKIRTIES (FERMŲ) PASTATO (PAUKŠTIDŽIŲ) UKMERGĖS R., TAUJĖNŲ SEN., JURGELIONIŲ K. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI.

Projektuojamo pastato adresas: UKMERGĖS R., TAUJĖNŲ SEN., JURGELIONIŲ K., skl.  kad. Nr. 8172/0004:9.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Negyvenamieji pastatai. Kitos (fermų) paskirties pastatai – pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita).

Projektuotojas: MB "M13 projektai" į.k. 302952464, buveinės adresas: Spaustuvininkų g. 11-1, Kaunas, kontaktinis asmuo – įmonės direktorius Mindaugas Makštutis, tel. +370 67361151, el., paštas: [email protected]

Statytojas: R.D.

Susipažinimo su projektiniai pasiūlymais laikas, adresas, kontaktai: susipažinti galima 2020.12.09 – 2020.12.31, Spaustuvininkų g. 11-1, Kaune, prieš tai susitarus dėl vizito tel. +370 67361151, el. paštas: [email protected]

Viešas susirinkimas vyks 2020.12.31 17 val. vaizdo konferencijos metu. Zoom platformoje.

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus el. paštu: [email protected] iki viešo susirinkimo.

Projektiniai pasiūlymai ↓

Vaizdinė informacija ↓