Renginys

Projektas
2021 m. gruodžio 22 d.

Informacija apie poilsio paskirties pastato, projektuojamo Mūšios vs., 5, Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. statybos projektą

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
MŪŠIOS VS. 5, VIDIŠKIŲ SEN., UKMERGĖS R. SAV., KAD. NR. 8185/0001:72
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
PASKIRTIS – KITA, NAUDOJIMO BŪDAS – REKREACINĖS TERITORIJOS
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
POILSIO PAKSRITIES PASTATAS
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
DALIOS ŠIDLAUSKIENĖS INDVIDUALI ĮMONĖ, marija.sidlauskaite@gmail.com, 863068802
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
S. B. ir V. B.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
KALVARIJŲ G. 119-4, VILNIUS, +370673068802, 17:00-19:00 H.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
el.paštu ir telefonu iki 2021-12-30, 15.00 val.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2021-12-30, 16.00 val.
ZOOM PLATFORMOJE:
ID: 812 5515 4708 
Slaptažodis: 21f4TE