Savivaldybei priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarkos aprašai

Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašas:

2020-08-27 Ukmergės rajono savivaldybos Tarybos sprendimas Nr. 7-199

2021-06-23 Ukmergės rajono savivaldybos Tarybos sprendimas Nr. 7-167

 

Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas:

2020-01-30 Ukmergės rajono savivaldybos Tarybos sprendimas Nr. 7-16

2021-06-23 Ukmergės rajono savivaldybos Tarybos sprendimas Nr. 7-164

 

Turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas:

2020-01-30 Ukmergės rajono savivaldybos Tarybos sprendimas Nr. 7-18

2020-11-26 Ukmergės rajono savivaldybos Tarybos sprendimas Nr. 7-277

2021-06-23 Ukmergės rajono savivaldybos Tarybos sprendimas Nr. 7-165

 

Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašas:

2021-06-23 Nr. 7-163