Savivaldybės administracijos pastato, jo prieigų bei seniūnijų pastatų, jų prieigų stebėsena

Tvarkomi duomenys:

Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).

Duomenų tvarkymo tikslai:

  1. Užtikrinti Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų ir lankytojų saugumą;
  2. Užtikrinti Savivaldybės administracijos valdomų materialinių išteklių apsaugą.

Duomenų valdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija (kodas 188752174, Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, el. p.  savivaldybe@ukmerge.lt).

Duomenų tvarkymo pagrindas:

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų – apsaugoti Savivaldybės administracijos darbuotojų ir lankytojų turtą, užtikrinti lankytojų saugumą (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Vaizdo stebėjimo vietos:

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pastatas, jo prieigos, pirmojo aukšto koridorius prie posėdžių salės, ketvirtojo aukšto koridorius prie patekimo į tarnybines patalpas bei seniūnijų pastatai ir  jų prieigos.

Tikslias vietas, kuriose vykdoma vaizdo stebėsena, galite rasti paspaudus šią nuorodą.

Duomenų gavėjai:

Vaizdo stebėjimo duomenys gali būti pateikti tik teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir tretiesiems asmenims, turintiems teisę gauti šiuos duomenis.

Duomenų saugojimo laikotarpis:

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant ištirti įvykusį incidentą ar apginti teisinius reikalavimus.