Savivaldybės biudžetas

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2021 m. vasario 18 d. patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės 2021 m. biudžetą – 47802,2 tūkst. Eur pajamų ir 48412,6 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Tikslinėms programoms finansuoti, trumpalaikiams įsipareigojimams padengti bei kitoms savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti iš nepanaudotos praėjusių metų savivaldybės biudžeto pajamų dalies paskirstyta 3033,8 tūkst. Eur.

 

Ukmergės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintų investicijų projektų įgyvendinimui 2021 m. planuojama gauti 7957,4 tūkst. Eur iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos. Prisidėjimui prie šių investicijų projektų įgyvendinimo ir susisiekimo infrastruktūros plėtros finansavimui planuojama  pasiskolinti 2050 tūkst. Eur. Didžiausią skolintų lėšų dalį planuojama skirti susisiekimo infrastruktūros plėtrai – Ukmergės miesto Linų gatvės rekonstrukcijai ir Kauno gatvės rekonstrukcijai, įrengiant žiedinę sankryžą – 600 tūkst. Eur bei šiems projektams finansuoti: ,,Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas“ – 240,5 tūkst. Eur, ,,Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I ir II etapai“ – 208,5 tūkst. Eur, ,,Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“ – 134 tūkst. Eur, ,,Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas“ – 137,7 tūkst. Eur, ,,Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ – 72,4 tūkst. Eur, prisidėjimui prie Siesikų dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbų – 70 tūkst. Eur. 

Savivaldybės biudžete asignavimai skiriami 9 programoms vykdyti. Didžiausia lėšų dalis tenka Žinių visuomenės plėtros programai – 19,6 mln. Eur arba 37,1 proc. visų išlaidų ir  Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programai – 7,8 mln. Eur arba 14,8 proc. Smulkaus ir vidutinio verslo bei turizmo plėtros programai numatyta 6,6 mln. Eur, o Viešosios infrastruktūros plėtros programai – apie 3,8 mln. Eur. Pastarosiose programose didžiausia lėšų dalis tenka investicijų projektų įgyvendinimui.

 Sprendimai dėl ukmergės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo