Pabaisko seniūnija

2018-08-24 Pabaisko seniūnijoje vykusioje išplėstinėje seniūnaičių sueigoje „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ tinkamos veiklos patvirtinimo“ nutarta: Patvirtinti prioritetinę veiklą – „Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas)“.