Siesikų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

  • Titulinis
  • Siesikų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra
Siesikų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Projektas

Siesikų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra Nr. 20KI-KV-17-1-02565-PR001 Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

Tikslas

Prisidėti prie socialinės įtraukties skatinimo, skurdo mažinimo ir  ekonominės plėtros Siesikų miestelyje.

Siektini rezultatai

Projekto metu:

Rekonstruojamas Laisvės g.  ir  Nepriklausomybės g. apšvietimas;

Rekonstruojami Laisvės g. ir Nepriklausomybės g. šaligatviai;

Skveras prie Laisvės paminklo Nepriklausomybės g.

Įrengiama poilsio ir vaikų žaidimų aikštelė Nepriklausomybės g.

Įgyvendinimo laikotarpis

2018–2019

Projekto vertė Eur

312.290

Savivaldybės lėšos

143.125