Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas

  • Titulinis
  • Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas
Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas

Projektas

Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-01-0011 "Kraštovaizdžio apsauga"

Finansavimo šaltiniai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (Sanglaudos fondo) ir Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Tikslas

Pagerinti Šventosios upės pakrantės Ukmergės mieste kraštovaizdžio būklę, sustiprinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, padidinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą, pagerinti želdynų būklę, aplinkos kokybę, didinti teritorijos patrauklumą ir reprezentatyvumą, pritaikyti ją lankymui ir rekreacijai.

Siektini rezultatai

Pagerinta ekologinė ir estetinė kraštovaizdžio būklė, suformuotas Šventosios upės pakrantės kraštovaizdinis siluetas, atvertos panoramos, sutvarkyta pakrantė, želdiniai, įrengta mažoji architektūra, apžvalgos aikštelė, kurios dėka gyventojai galės grožėtis upės vingiais ir sutvarkytu kraštovaizdžiu, stebėti vandens paukščius. Tvarkoma teritorija valstybinėje žemėje nuo Vilniaus g. tilto suformuoto sklypo ribos iki pastato, esančio adresu Gėlių g. 30. – 10,9 ha.

Įgyvendinimo laikotarpis

2019–2021

Projekto vertė Eur

187.453,82

Sanglaudos fondo lėšos Eur

159.335,74

Savivaldybės lėšos Eur

28.118,08

Tvarkoma Šventosios pakrantės dalis: