Švietimas, kultūra, sportas, nevyriausybinės organizacijos


Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas

Priimamos juridinių bei fizinių asmenų paraiškos švietimo, kultūros, sporto ir kitų sričių projektų finansavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektai finansuojami konkurso būdu. Atskirų sričių (kultūros, švietimo, sporto ir kt.) projektų finansavimo sąlygos bei galimi pareiškėjai yra reglamentuoti šių sričių programų finansavimo nuostatuose.

Paslaugos aprašymas (.docx)Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas

Priimamos juridinių bei fizinių asmenų ataskaitos už  švietimo, kultūros, sporto ir kitų sričių projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą.

Atskirų sričių (kultūros, švietimo, sporto ir kt.) projektų ataskaitų pateikimo tvarka yra reglamentuota šių sričių programų finansavimo nuostatuose.

Paslaugos aprašymas (.docx)Paraiškų priėmimas nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkursui (NVO)

Priimamos juridinių asmenų paraiškos nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektai finansuojami atrankos konkurso būdu. Projektų finansavimo sąlygos bei galimi pareiškėjai yra reglamentuoti Nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso nuostatuose.

Paslaugos aprašymas (.docx)Paraiškos forma
Paraiškų priėmimas smulkaus ir vidutinio verslo projektų atrankos konkursui (SVV)

Priimamos smulkaus ir vidutinio verslo subjektų paraiškos projektų daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektai finansuojami atrankos konkurso būdu. Projektų finansavimo sąlygos bei galimi pareiškėjai yra reglamentuoti Smulkaus ir vidutinio verslo  rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos apraše. 

Paslaugos aprašymas (.docx)Paraiškos forma
Ataskaitų iš vykdančių nevyriausybinių organizacijų projektus priėmimas

Priimamos juridinių asmenų ataskaitos už projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą.

Projektai finansuojami atrankos konkurso būdu. Projektų finansavimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas sąlygos yra reglamentuotos Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo projektų atrankos konkurso nuostatuose.

Paslaugos aprašymas (.docx)

1. Veiklos ataskaitos forma (.docx)
2. Projekto finansinės ataskaitos forma (.docx)
3. Projekto įgyvendinimo ataskaita (.docx)