2016-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

  • Titulinis
  • 2016-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Ukmergės rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginis veiklos planas
 
Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. 7-152 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 m. patvirtinimo“ ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016-02-19 sprendimu Nr. 7- 29 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano patvirtinimo“


Turinys
Ukmergės rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginis veiklos planas.

1. Smulkaus ir vidutinio verslo bei turizmo plėtros programa
Programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų bei vertinimo kriterijų suvestinės

2. Kaimo plėtros programa
Programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų bei vertinimo kriterijų suvestinės

3. Viešosios infrastruktūros plėtros programa
Programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų bei vertinimo kriterijų suvestinės
(Vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programa)

4. Aplinkos apsaugos programa
Programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų bei vertinimo kriterijų suvestinės

5. Žinių visuomenės plėtros programa
Programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų bei vertinimo kriterijų suvestinės
(Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2015-2016 m. veiksmų planas)

6. Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa
Programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų bei vertinimo kriterijų suvestinės
(Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2016-2020 m. programa)
(Socialinių paslaugų panas 2016 m.)
(Sveikatinimo priemonių planas 2016-2020 m.)
(Triukšmo prevencijos Ukmergės r. viešosiose vietose taisyklės)

7. Kultūros paslaugų plėtros programa
Programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų bei vertinimo kriterijų suvestinės

8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
Programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų bei vertinimo kriterijų suvestinės

9. Savivaldybės valdymo programa
Programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų bei vertinimo kriterijų suvestinės