Melioracijos griovių ir juose esančių statinių Ukmergės rajono savivaldybės Pivonijos seniūnijos Jačionių k., Bakšionių k., Verškainių k., Pabaisko seniūnijos Ūlyčninkų k., Varkalių k., Nenortų I k., Nenortų II k., Maigių II k., Sargelių k. rekonstravimas

  • Titulinis
  • Melioracijos griovių ir juose esančių statinių Ukmergės rajono savivaldybės Pivonijos seniūnijos Jačionių k., Bakšionių k., Verškainių k., Pabaisko seniūnijos Ūlyčninkų k., Varkalių k., Nenortų I k., Nenortų II k., Maigių II k., Sargelių k. rekonstravimas
Melioracijos griovių ir juose esančių statinių Ukmergės rajono savivaldybės Pivonijos seniūnijos Jačionių k., Bakšionių k., Verškainių k., Pabaisko seniūnijos Ūlyčninkų k., Varkalių k., Nenortų I k., Nenortų II k., Maigių II k., Sargelių k. rekonstravimas

Projekto pavadinimas:

Melioracijos griovių ir juose esančių statinių Ukmergės rajono savivaldybės Pivonijos seniūnijos Jačionių k., Bakšionių k., Verškainių k., Pabaisko seniūnijos Ūlyčninkų k., Varkalių k., Nenortų I k., Nenortų II k., Maigių II k., Sargelių k. rekonstravimas 

Veiksmų programa:

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ veikla „Parama žemės ūkio vandentvarkai“

Projekto vykdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2023 m.

veiklų pabaiga:

2024 m.

Projekto vertė:

370 769 Eur

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos:

248 972 Eur

Valstybės biudžeto prisidėjimas:

43 936 Eur

Savivaldybės prisidėjimas:

77 861 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Valstybės biudžeto lėšos ir savivaldybės prisidėjimas

Projekto tikslas:

Pagerinti melioracijos griovių būklę, išvalyti ir atnaujinti pralaidas, užtikrinti tinkamą vandens pratekėjimą, įdiegti aplinkosaugines priemones, t.y. įrengti drenažo vandens reguliavimo šulinį, drenažo vandens biologinio valymo sistemą.

Projekto aprašymas:

Planuojama atstatyti griovių parametrus, pakeisti ir suremontuoti drenažo žiotis, ant griovių šlaitų įrengti ženklinimo stulpelius, pralaidoms atlikti numatytus rekonstravimo darbus:

  • Griovių rekonstravimas (griovių valymas, sąnašų smulkinimas, griovių šlaitų šienavimas, dirbtinių kliūčių išardymas, gamtosauginių priemonių įrengimas iš akmenų, gamtosauginės priemonės BVS sistemos su pelkine augmenija įrengimas ir kt.)
  • Drenažo žiočių rekonstravimas
  • Pralaidų rekonstravimas (sąnašų išvalymas, pralaidos antgalių išorės yrančių paviršių remontas, vandens pralaidos įrengimas ant natūralių pagrindų, griovių ir šlaitų velėnavimas, signalinių stulpelių pastatymas, žvyro dangos įrengimas, vandens pralaidos įrengimas, šlaitų apsėjimas ir kt.)

Projekto rezultatas:

Projekto įgyvendinimas turės teigiamos įtakos dirbamų ūkininkų žemių būklei, vandens gyvūnų migracijos sąlygoms, tvariai aplinkos apsaugos plėtrai ir teigiamai prisidės prie pagrindinio siekiamo prioriteto – didinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą.

Asmuo kontaktams:

Vitalija Žiūrienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė tel. 8 667 54527, [email protected]