Turtas rengiamas PARDAVIMUI

Viešame aukcione ruošiamas parduoti nekilnojamasis turtas:

1. Pastatas-pagrindinė mokykla (unikalus numeris 4400-2051-3219, pagrindinė naudojimo paskirtis – mokslo, bendras plotas – 158.52 kv. m) ir jam eksploatuoti priskirta 1.8522 ha valstybinio žemės sklypo (unikalus numeris 4400-2178-7100) dalis, esantys Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Žemaitkiemio mstl., Mokyklos g. 2. 

2. Pastatas-parduotuvė (unikalus numeris 8197-0013-1018, pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos, bendras plotas 194.17 kv. m), esantis Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Rečionių. k., Bergo g. 7A., ir jam eksploatuoti priskirta 0.1412 ha valstybinio žemės sklypo (unikalus numeris 4400-5102-8454) dalis, esanti Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Rečionių. k., Bergo g. 7.

3. Fiziškai pažeistas žolės miltų agregato pastatas (unikalus numeris 4400-5453-3580, pagrindinė naudojimo paskirtis- gamybos, pramonės, baigtumo procentas: 12%, užstatytas plotas – 825.00 kv.m), esantis Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Kurėjų k., Butkiškių g. 26;

4. Fiziškai pažeistas linų galvenų džiovyklos pastatas (unikalus numeris 4400-5453-3576, pagrindinė naudojimo paskirtis- gamybos, pramonės, baigtumo procentas: 7%, užstatytas plotas – 836.00 kv.m), esantis Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Kurėjų k., Butkiškių g. 24; 

5. Pastatas – klebonija su gyvenamosiomis patalpomis (unikalus numeris 4400-0396-1682, pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė, bendras plotas – 244.04 kv. m); ūkio pastatas (unikalus numeris 4400-1761-7204, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita (ūkio), bendras plotas – 70.08 kv. m, esantys Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Šešuolių mstl., Kiauklių g. 2, ir minėtam nekilnojamajam turtui priskirtas 0.3469 ha valstybinės žemės sklypas, esantis Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Šešuolių mstl., Kiauklių g.2.